Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vilka regler gäller kring brandskydd?

.
Kundcenter Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Den bostad eller del av bostad som hyrs ut måste vara en egen brandcell med en timmes brandmotstånd och ha två av varandra oberoende utrymningsvägar. Den ena utrymningsvägen kan vara ett fönster under förutsättning att man antingen kan ta sig ner till marken själv eller få hjälp av räddningstjänstens stegutrustning.

  Bostaden ska utrustas med brandvarnare vilka bör sitta i takets högsta punkt, inte på väggen. Det bör finnas minst en brandvarnare på varje våning samt i eller vid sovrum. Pulversläckare samt brandfilt bör också finnas.

  Komplementbostadshus, till exempel Attefallshus, ska placeras på minst åtta meters avstånd från övriga bostadshus inom fastigheten. Alternativt ska byggnaderna utformas på sådant sätt att de utgör separata brandceller. Placering och utformning av huset bör diskuteras med husleverantören samt stadsbyggnadskontoret dit bygganmälan måste skickas innan byggprojektet kan starta.

  Med vänliga hälsningar,
  Kundcenter Lidingö stad
  Sandra Kundcenterhandläggare
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.