Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vilka handlingar behövs för att skaffa bergvärme?

Tänker installera bergvärme till fastigheten och undrar hur vi ska gå till väga.

Kundcenter Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Du hittar detaljerad information i vårt e-formulär bygga och bo, inrättande av värmepumpsanläggning - anmälan, som du fyller i och skickar in.

    Du behöver också en karta i skala 1:50. Den kan du beställa hos kundtjänst, miljö- och stadsbyggnadskontoret, tel 08-731 33 22, eller via e-post miljo.stadsbyggnad@lidingo.se 

    Ett så kallat grannyttrande, där berörda grannar ges tillfälle att yttra sig kan behövas ibland, bland annat om du vill placera borrhålet för bergvärmen närmare än tio meter från din tomtgräns.

    Handläggningstiden för en komplett anmälan är cirka tre veckor.

    Kundcenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.