Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vem får ta del av handlingar gällande god man/förmyndare?

God man/Förvaltare

Kundcenter Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Huvudmannen har rätt att ta del av de handlingar som rör godmanskapet/förvaltarskapet och som förvaras hos överförmyndaren.

    En sådan rätt har även huvudmannens make/maka/sambo och de närmaste anhöriga.

    Med vänliga hälsningar
    Lidingö stads kundcenter
    Magnus Gruppkoordinator
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.