Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Varför ska vattnet kokas?

Hej! Att koka allt vatten för matlagning och tandborstning i en hel kommun är betungande och förenat med samhällsekonomiska kostnader. Därför ställs krav på när kommuner får utfärda generella kokningsrekommendationen. Av SLVFS 2001:30 avsnitt 10.3 framgår när en kommun får utfärda en generell kokningsrekommendation. Jag kan inte se hur de skäl som anges i det aktuella avsnittet föreligger på Lidingö efter läckan i Högsätra. Jag undrar därför vilken rättslig grund staden har för sitt beslut, dvs vilka observationer rörande dricksvattnet eller dess beredning och distribution, som fått staden att fatta sitt beslut?

Kommentarer

 • Hej Ola!

  Jag har stämt av din fråga med stadens miljö-och hälsoskyddsinspektör som förklarade att Livsmedelsverkets föreskrifter rekommenderar kokning när det finns annan
  faktor som kan indikera ökad risk för vattenburen smitta, t ex vid reparationer i vattenverket eller förändringar i beredningen samt vid reparationer eller problem i distributionsanläggningen, såsom läckage.
  Om man misstänker att vatten inte uppfyller kvalitetskraven ska åtgärder vidtas för att minska risk för människors hälsaLäckaget i Högsätra orsakade ett tryckfall vilket i sin tur kan medföra risk för att t.ex. mikroorganismer kommer in i systemet. På grund av detta kunde man inte vara helt säker på att vattnet var rent. Som försiktighetsåtgärd kom därför staden med en kokningsrekommendation till provanalysen kunde visa att vattnet var rent. Detta är helt enligt vanlig praxis i dessa fall. Vi var även i kontakt med livsmedelsverkets krisgrupp för vatten (VAKA) som ansåg att staden gjorde helt rätt i att utfärda en kokningsrekommendation.

  Vänliga hälsningar,
  Kundcenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.