Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Varför öppnar simhallen senare än planerat?

Varför öppnar simhallen senare än planerat?
Kundcenter Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Tidplanen som först presenterades var lite väl optimistisk. Den har därför reviderats och en översyn av projektet har gjorts för att säkerställa en god leverans i pris, tid och kvalitet.

  För att man ska kunna detaljprojektera en simhall måste man i ett så kallat
  byggnadsprogram konkretisera hur simhallen ska se ut, vad den ska innehålla, exakt placering inom detaljplanen och entreprenadform.
  För detta krävs ett gediget arbete som också sker i samråd med olika intressenter. Den här planeringsfasen behövde göras mer omfattande än först planerat.

  I tidsplanen måste även ledtider för upphandlingar (vilket är lagstadgat enligt LOU) och politiska beslut räknas in för att kunna inleda projektering.
  Kundcenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.