Till senaste kommentaren

Varför öppnar simhallen senare än planerat?

Varför öppnar simhallen senare än planerat?
Kundcenter Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer


  • För att man ska kunna detaljprojektera en simhall måste man i ett så kallat
    byggnadsprogram konkretisera hur simhallen ska se ut, vad den ska innehålla, exakt placering inom detaljplanen och entreprenadform.
    För detta krävs ett gediget arbete som också sker i samråd med olika intressenter. Den här planeringsfasen behövde göras mer omfattande än först planerat. Arbetet tar cirka ett år och inleddes 2019 efter att beslutet om simhallen fattades i slutet av 2018.

    I tidsplanen måste även ledtider för upphandlingar (vilket är lagstadgat enligt LOU) och politiska beslut räknas in för att kunna inleda projektering.
    Kundcenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.