Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Jag har fått meddelande om att jag måste klippa träd eller buskar på min tomt, varför?

Vad ska jag göra?

Lidingö stad Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Fastighetsägare ska se till att växligheten på den egna tomten inte utgör en olycksrisk. Lidingö stad gör regelbundet inspektioner.

    Om växtligheten på en tomt anses trafikfarlig får fastighetsägaren en skriftlig uppmaning om att åtgärda problemet. Skymmande häck, buskar och annat får inte förekomma vid korsningar och häckar ska klippas ner till 80 centimeter ovanför gatunivån, minst tio meter i vardera riktningen.

    Utstickande grenar ska klippas bort till en höjd av 4,7 meter över körbanan och 2,5 meter över gångbanan. Grenar som skymmer gatubelysning, vägmärken eller gatunamn ska klippas bort. Häckar eller andra grenar som växer ut i gångbanan eller körbanan klipps vid tomtgränsen.

    Lidingö stad
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.