Till senaste kommentaren

Varför byggs inte en öppningsbar bro?

.
Kundcenter Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Ska bron kunna öppnas blir framkomligheten sämre. Skulle bron till exempel öppnas under rusningstrafik kan trafikanter behöva vänta i upp till tio minuter.

    Även om en broöppning kan planeras in i tidtabellen kan den störa spårvägstrafiken vid förseningar. Det blir också svårt att lägga en optimal tidtabell eftersom broöppningen blir en slags låspunkt. Öppningsbara delar ger också en ökad kostnad i drift och underhåll.
    Kundcenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.