Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Var exakt ska bostadsmodulerna placeras?

.

Lidingö stad Rapportera olämpligt innehåll
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • En enig politisk majoritet föreslår att de placeras längs Bosövägen, i höjd med Bosö båtklubb (i ”svackan”).
  Det finns olika möjliga placeringar, till exempel att båda modulerna placeras på samma sida av Bosövägen (vid Boviksvägen). Att placera en modul på vardera sidan om Bosövägen kan också vara ett alternativ.

  Lidingö stad
 • När kommer vi boende i närområdet kallas till det mötet som Lidingö Tidning refererar till?
  Jag förutsätter att Lidingö Kommun lyssnar och tar hänsyn till att vi är många som har åsikter om att nu eventuellt bli grannar med en flyktingförläggning.

  H
 • Hej!

  Vi höll ett informationsmöte för de närmast boende den 17 januari.
  Bilder och information från mötet finns här

  Vi kommer, om behov finns, att arrangera ytterligare möte i frågan. Formatet för ett sådant möte får vi återkomma till. Välkommen att anmäla ditt intresse till oss via vårt kontaktformulär.

  Vänliga hälsningar

  Lidingö stad
 • Hej,

  Borde inte denna typ av frågor föregås av medborgardialog, där politiker och medborgare diskuterar olika inriktningar?
  Min uppfattning är att en "enig politisk majoritet" exkluderar åsikter från de som faktiskt bor och verkar i aktuellt område.

  Jag tror att den här typen av frågor kring nyanlända är otroligt känslig och viktig för alla som idag bor på Lidingö. Ska ni nå framgång behöver en integrering av nyanlända ske i samförstånd med boende.

  Henrik
 • Hej Henrik!

  Tack för dina synpunkter. Du har rätt i att frågan engagerar många. Därför tyckte vi också det var viktigt att bjuda in de närmast boende till ett möte.

  Staden står inför den stora utmaningen att snabbt lösa bostadsfrågan för 242 personer. Därför har vi beslutat att köpa in bostadsmoduler och utvärderat ett antal möjliga placeringar över hela ön.

  Samtliga partier i kommunstyrelsen enades om förslaget att placera båda modulerna längs Bosövägen. Detta är den enda föreslagna placering som uppfyller samtliga ställda krav och där tomten är tillräckligt stor för att rymma två bostadsmoduler.

  Även för den geografiska spridningen tycker vi det är en fördel att placera bostadsmodulerna på Bosön. Det finns idag inga boenden för nyanlända på denna del av ön. Marken är tillgänglig och det går snabbare att få tidsbegränsat bygglov för en gemensam plats, så att de nyanlända snabbare kan flytta in.

  Vänliga hälsningar

  Lidingö stad
 • Hej,

  Hur kan man fortfarande tro att integration ska fungera på ett smidigt sätt genom att bygga moduler och "klumpa ihop" de nyanlända. Finns det ingen politiker som ser vad som händer i övriga delar av vårt land när man gör så...
  Vem ska betala allt detta? Jo, vi skattebetalare!!!
  Ensamkommande pojkar (med skägg) som bor på ett och samma ställe. Det är väl i alla fall INTE integration!
  Skärpning, dags att ni börjar lyssna på landets befolkning.
  Vi i Sverige ska visst hjälpa till, men då ska det ske på rätt sätt. Nu hjälper man en grupp, men stjälper en annan.

  Vi vill absolut ha ett informationsmöte ang. byggandet av bostadmoduler vid Bosön.

  Vänligen

  C
 • Utöver paviljongerna blir det nu ett ytterligare boende i området iom lägenheterna som planeras i Villa Karlshäll. Borde inte Lidingö stad försökt att placera paviljongerna på två separata platser för att lägga allt i samma område?

  Rudbodabo
 • Fråga: är det någon som någonsin hört talas om ett ungkarlsboende som inte skapat bråk och problem?

  Maria
 • Först vill jag säga att jag tycker det är mycket bra att Lidingö hjälper till och tar emot nyanlända. Jag är övertygad om att, om man gör det på ett riktigt sätt, så hjälper vi inte bara flyktingarna utan det berikar även oss andra som bor på Lidingö.
  Men det finns många exempel i Sverige där man misslyckats med integrationen. Och jag tror inte att det är lyckat att det förlägga 50 vuxna män utan sysselsättning på ett och samma ställe. Det spelar ingen roll om de kommer från Småland, Norrland eller Syrien. Förutom att försvårar integrationen så kommer det med all säkerhet även leda till att många tjejer kommer tycka att det är obehagligt att gå ensamma i området.
  För att vara framgångsrik i integrationen tror jag att man ska försöka sprida ut de nyanlända över hela ön. Och jag är säker på att om kommunen försöker involvera lidingöborna i integrationsarbetet så kommer ni hitta många som är intresserade att hjälpa till. Låt oss gemensamt anstränga oss och visa att det går att lyckas med integrationsarbetet. Tyvärr tror jag inte att det nu liggande förslaget är en bra början.

  H
 • Om man betänker att av de 50 så är över 90% män eller barn (?). Enligt publicerad statistik så är ca 70 % av dem användare av narkotika. Lägg även till att på liknande boende i övriga Sverige så har det skett bränder, våldtäkter, mord, överfall, stölder, trafficing, häleri m m. Till detta finns också en kvinnosyn som inte hör hemma någonstans.
  Man behöver ju inte vara Einstein för att förstå att detta koncept inte fungerar.

  Så, vi är bedrövade.
  Vi har lagt ner vårt liv och betalat dyrt för vårt boende för att känna trygghet och ge trygghet för våra barn. Vi har valt område med omsorg för att känna samhörighet och gemenskap med likasinnade som har samma värdegrunder. Vi jobbar hårt, vi skattar högt, engagerar oss i skola och idrottsföreningar, vi grannsamverkar. Vi känner igen varandra och varandras barn. Det skapar trygghet och stabilitet!

  Vår yngsta dotter tränar på Bosön två gånger i veckan och har sen många år tillbaka klarat att ta sig dit själv. Jag själv brukar springa i Bosön's löparspår, kanske sen ta ett dopp vid Dalakolonin. Jag brukar gå en kvällspromenad, ensam.
  Det är slut nu.

  Tack ni folkvalda.
  Min röst fick ni för sista gången.

  H
 • Hej,

  Vill börja med att säga att vi har noterat dessa inlägg, kommentarer och den oro som förmedlas.

  Som svar på en konkret frågeställning om informationsmöte:

  Vi höll ett informationsmöte för de närmast boende den17 januari och vi kommer, om behov finns, att arrangera ytterligare möte i frågan.

  Under 2017 kommer vi på Lidingö att ta emot betydligt fler nyanlända än de som beräknas bo på Bosön och de som kommer hit är vuxna med uppehållstillstånd.

  Vänliga hälsningar

  Lidingö stad
 • Hej,

  Jag tror inte problemet ligger i om kommunen informerar eller inte, det handlar om medborgarnas möjligheter att påverka beslut som direkt påverkar dennes livsmiljö.

  Det är farligt att generalisera, men man ska inte heller bortse från att studier visar på samband mellan riskfaktorer för brottslighet och utländsk bakgrund, (von Hofer, Ahlberg & Lööw, m.fl). Med det sagt bör nog invånarnas oro tas på stort allvar.

  Vi är en av flera familjer som sökt sig till Lidingö för att finna en trygg tillvaro för våra barn. Mitt önskemål är att Lidingö Kommun gör sitt yttersta för att minimera inflyttning av nyanlända, för att skapa de bästa förutsättningar för de som kommer. Sverige är ett av världens minst tätbefolkade länder, det finns gott om plats för alla som vill komma hit.

  Lidingöbo
 • Stoppa dessa horribla planer! Lidingö har redan drabbats av de negativa effekter som följer av integrationspolitiken. En eller flera personer med invandrarbakgrund har vid ett flertal tillfällen attackerat barn i åldrarna 9-12 år. Polisen har tagit emot flera polisanmälningar, lokal- och rikspress har skrivit artiklar om händelserna. Polisen har fått foton av privatpersoner, foton som tydligt visar att gärningsmännen är invandrare/flyktingar. Kom igen nu! Ni där som sitter i Lidingö Stad och ni moderater som vi har valt att rösta på. Kanske bor ni en bit ifrån Bosön, men några av er har säkerligen barn. Tänk om det är era egna barn som råkar illa ut nästa gång. Om ni ska placera 50 manliga flyktingar mittemellan flera radhus- och villaområden samt några minuter från Idrottsimrådet på Bosön då får ni även anlita ett vaktbolag som garanterar säkerheten för alla barn som bor och rör sig i området. Allt ansvar kommer att riktas mot er den dag något fruktansvärt sker och jag undrar hur ni kommer känna då.

  Mats Magnusson
 • 50 män som ska bo i modulerna!
  Varför inte familjer, kvinnor och män?

  Jag tänker på när ett större gäng manliga byggarbetare bodde på hamnplanen vid Bosön i husvagnar för många år sedan. Jag joggade ofta där, men när jag tränade där en söndagseftermiddag försökte de stoppa mig och följde efter mig. Efter det tränade jag aldrig ute på Bosön.

  Jag vill att min familj ska känna sig säker i sitt område! Vilka planer finns för integration och sysselsättning? Varför kan det inte vara familjer, kvinnor och män som bor tillsammans?

  Vi bor nära - men blev inte heller kallade till informationsmötet förra veckan.

  Läs gärna denna artikel på gp.se:
  http://www.gp.se/nyheter/debatt/f%C3%B6r-m%C3%A...

  Kristina Roempke
 • 50 män i en barack ? Vem har kommit på en så urbota dålig lösning. Jag har bott i 8 olika länder detta kan bara hända i Sverige på Lidingö av en Moderat Kommunstyrelse. Min första fråga var. Skulle det fungera att bunta ihop 50 Svenska män i en barack i ett område man lätt kan gömma sig som en i mängden. Hur naiva är våra politiker ? Jag som invandrare kan uttala mig och ändå vara politiskt korrekt! The Economist har skrivit om hur Sverige har misslyckats med vår integration. (läs gärna artikeln).

  Gör om gör rätt.

  Man kan inte klumpa ihop 50 män i olika ålder på ett ställe. Dessa män kommer från länder där de har upplevt för oss helt ofattbara och hemska situationer, detta kräver mycket närvaro av politiker, skola, samhälle etc. för att de ska förstå att vi tar hand om dem samt integrerar dem i samhället. Vi måste kunna möta dessa människor dagligen i samhället samt få en naturlig kontakt med på ett naturligt sätt. Ska man uppnå ett bra resultat måste dessa män bo tillsammans med oss andra. Man kan inte stoppa undan människor i skogen.

  Bosön är ett förhastat beslut av en mycket kortsiktig kommunstyrelse.

  Lidingö kommun kan säga nej om man inte har just nu en bra boendelösning, kanske man får en backlogg som ska uppfyllas i framtiden. Det är en kortsiktig bra lösning.

  Kommunen gör ett misstag man ser bara till siffran 242 personer 2017. Man är stolt för att man klarade siffran förra året. Jag efterlyser en integrationsplan för dessa 50 ensamma män i åldern 20 -50. Vad ska de göra på dagarna ? Vad är deras framtid ? Hur utbildar vi dem? Hur tar vi vårt ansvar som boende på Lidingö? Hur många kommer att åka och besöka dessa människor om vi gömmer undan dem ?

  Alternativa platser finns det? Finns det bättre platser för en bättre integration? Självklart.

  Säkerhetsrisk?

  Ja! Säkerhetsrisken är så stor att man kommer säkert inse detta och hitta en annan lösning.

  Centern har ju äntligen förstått att Lidingöborna förtjänar bättre politiker än vad vi har. Här skulle jag gärna se att man vågar ta ställning och kämpa för en bra lösning av ovanstående problem.

  Vidare har jag erfarenhet av frivillig jobb för Röda Korset på Balkan under min studietid i Paris. Jag har även besökt kåkstäder i Sydafrika. Tanken slår mig att detta liknar nån form av mini-apartheid.

  Jag hoppas innerligt att för dessa ensamma män man finner en bra och positiv boendelösning.

  Ana Pilar Fernandez Martin
 • Jag tycker att det är konstigt att kommunen valt att bara bjuda in typ 30 hushåll när så otroligt många fler kommer att beröras på Lidingö. På Skyttevägen var vi inbjudna fram till 'pulkbacken' och sen inga fler (typ 15 hus). Dessutom fick vi inbjudan på torsdag kväll och mötet var nästkommande tisdag kväll, troligen var det ganska många som inte hann vara med på informationsmötet i Lidingö Stadshuset pga den korta varseln.
  Jag tycker också att frågestunden som vi boende fick var ytterst kort, politikerna m fl fick 45 minuter på sig att berätta och vi boende fick 15 att ställa frågor. Borde ha varit tvärtom.
  Sist men definitivt inte minst, vill jag uttrycka min oro. Jag är genuint orolig för mig och min dotter när vi ska ha 50 män mellan 25-40 år boende 100m från vårt hus.

  Camilla Bjersér
 • Det är många boende i Askrike/Rudboa som känner att de kommer påverkas av det beslut som är tänkt att fattas av kommunstyrelsen i slutet av januari och som skulle vilja att kommunen bjuder in dem till ett informationsmöte innan beslutet fattas.

  Askrike
 • Det skulle vara mycket intressant att få en förteckning över de ansvariga inom Lidingö Stad och Moderaterna som visar vart de bor på Lidingö. En vild gissning är att ingen av dem bor nära Bosön och att väldigt få bor på norra ön...har jag fel? Vi vet att Lidingö måste ta emot ett antal flyktingar. Detta är något som alla kommuner är skyldiga att göra. Problemet är att ingen vill ha 50 ensamma män i närheten av sitt eget hus och i närheten av sin egen familj. Om någon vågar trotsa PK-Sverige och publicera den sanna bilden av andelen personer med utländsk härkomst i brottsstatistiken så skulle alla förstå vilka risker vi talar. Om ni vill må riktigt dåligt så kan ni googla på gruppvåldtäkterna på Gotland och den som inträffade i Uppsala under helgen. Den ena kvinnan var rullstolsbunden! Det finns bilder på förövarna och kanske är det just deras bröder, farbröder och kusiner som ska bli våra nya grannar?

  Lars
 • Anna Rheyneclaudes Kihlman som ordförande och övriga ledamöter i kommunstyrelsen ger politikerföraktet ett ansikte när de försöker kuppa igenom en så viktig fråga som placering av bostäder för nyanlända utan att göra en genomarbetad undersökning av mark, va, säkerhet och inte minst Rudbodas innevånares synpunkter.

  Anna har själv skrivit i stadens Integrationspolicy

  • På Lidingö ges människor förutsättning för god hälsa.
  • Lidingö erbjuder en kreativ miljö för människor.
  • på Lidingö känner man sig trygg i livets alla skeden.
  • Alla som bor i staden, oavsett om man bott här hela sitt liv eller är nyanländ, ska känna sig trygga och delaktiga i samhället på samma villkor som alla andra är en viktig del av visionen om Lidingö - Hälsans Ö.

  Detta är ett utdrag av stadens målsättning och ansvar i arbetet med integration och inkludering!

  Hur kan då en placering av 50 män från Syrien, i åldern mellan 18 - 35 år, som skall integreras i vårt hälsosamma samhälle, i två baracker, i en mörk fuktig förorenad svacka på Bosön rimma med stadens Integrationspolicy?

  Vilken normalfuntad människa som helst kan ju räkna ut hur denna integration kommer att försvåras i avsaknad av trygghet och delaktighet i samhället för dessa 50 män.
  Den enda trygghet dom kommer att känna i mörkret på Bosön, är den som de har med varandra i baracklägret.

  Så Anna och ni andra folkvalda i kommunstyrelsen!

  Tänk om!
  Gör rätt!
  Lyssna på medborgarna!
  Tala med medborgarna!

  Kom ihåg att ni är medborgarnas verktyg till att forma ett bra samhälle för oss alla!

  Se till att placera ut dessa människor i samhället så att dom får en chans till ett bra och meningsfullt liv!

  Sök inte nödlösningar bara för att ni har ett problem.
  Visa att ni är ansvarsfulla politiker!
  Säg då hellre nej till att ta emot nyanlända om ni inte kan erbjuda fullgoda möjligheter till att komma in i samhället!

  Arne

  Arne Christensen
 • Hej!

  Vi har noterat att flera efterfrågar ett informationsmöte och vi ber att få återkomma med tid och format för detta.

  Vänliga hälsningar

  Lidingö stad
 • Tack för besked
  Vore dock tacknämligt om detta möte kom till stånd innan man tar några beslut i fullmäktige

  Arne
 • PS
  Bjud då in hela Rudboda
  Tunen, Fågelsträcket, Nilstorpsvägen hela Skyttevägen osv

  Arne
 • Bra ! Då borde man bordlägga frågan tillsvidare , man kan ej fatta något beslut nu måndag 30 januari ! Ett nytt informationsmöte innebär att vi måste få en till två veckor att planera vår tid samt förbereda oss. Det har ju kommit upp många frågetecken kring detta projekt.

  Vad jag förstår så har inte kommunen tagit fram något skriftligt underlag för detta projekt. Stämmer det ?

  Ana Pilar Fernandez Martin
 • Hej!

  Vi ser att flera efterfrågar informationsmöte. Vi återkommer med information om format för ett sådant möte.

  Det var de allra närmast boende som kallades till informationsmötet den 17 januari.

  Flera av stadens tjänstemän och politiker bor på den norra delen av ön, men de är förstås också spridda över andra områden på ön.

  Vänliga hälsningar

  Lidingö stad
 • Det här är en riktigt dålig lösning, både för de ensamkommande männen och för de boende i området runt Bosövägen. Kommer ni politiker ta ansvar för säkerheten för de många ensamma flickorna som går efter Bosövägen? Ett informationsmöte räcker inte. Det behövs en seriös dialog med de som berörs av detta förslag och vi vill se alternativa lösningar.

  Bo Risberg
 • De allra närmast boende valdes ut med en extremt snäv definition. Det var de facto boende på Bosöhalvön och ett fåtal hus på Skyttevägen. Man valde också att gå ut med inbjudan med ett par dagars varsel, vilket effektivt reducerade antalet personer som kunde delta ytterligare.

  Som belysts i tidigare inlägg krävs givetvis att beslutet bordläggs till dessa kommunen kunnat inhämta synpunkter från de som verkligen kan betraktas som närboende.

  Min fråga blir alltså: kommer beslutet att bordläggas till efter det möte som ni nu planerar?

  Christian
 • Med tanke på bristen av information om tidigare inornationsmöte kan det inte tolkas på annat sätt att man försöker mörka så gott det går innan beslut är taget. Detta är något som berör alla invånare på lidingö. Hur kan man, om man på riktigt bryr sig om invånarna, komma på att endast ha ett slutet möte för några få och dessutom annonsera detta med bara några dagars framförhållning?

  Hade det handlat om kvinnor och barn som flytt på riktigt tror jag inte upprördheten hade varit så stor. Varför hjälper vi inte dom som verkligen behöver?!

  Kristoffer
 • Hur ändrades beslutet att förslaget om baracker i Rudboda inte blev av?? Vad vi kunnat hitta finns inget på kommunens / Lidingö stads hemsida som informerar om att 300 boende sa nej tack. Locket på?

  H
 • Ett klassiskt exempel på en medvetet forcerad handläggning i sann odemokratisk anda, i syfte att försöka undkomma en kritisk granskning av sakfrågan. Vi bor t ex 500 meter fågelvägen från den föreslagna platsen för barackerna och har inte fått någon som helst info. eller kallelse till något möte. Kalla nu samtliga boende på hela Bosön, eftersom alla berörs, med god framförhållning, t ex 14 dagar, vilket är brukligt i andra sammanhang. Förbered även svar på följande frågor:

  1. Vi har barn och ungdomar som dagligen går eller cyklar förbi den aktuella platsen. Kan kommunens politiker garantera att dessa inte kommer att utsättas för faror? Om inte - hur föreslår Ni att vi föräldrar hanterar situationen? Vad skall vi säga till våra barn & ungdomar?
  2. Vi brukar löpträna och promenera med hund i dessa områden kvällstid. Kan kommunen garantera att detta fortsättningsvis kan ske riskfritt?
  3. Bland dessa 50 ensamstående män, som säkerligen är ytterst nöjda över att komma från en otrygg och hemsk tillvaro i sitt hemland till en trygg och säker plats i Sverige, finns med stor sannolikhet ett antal frustrerade människor som kanske lider av posttraumatisk stress efter hemska upplevelser. Om inte tidigare, kommer de emellertid efter en längre tid av passiv förvaring sannolikt utveckla oro och en frustration över sin livssituation. Hur tror kommunen att detta påverkar vår trygghet? Kan kommunens politiker garantera att dessa människor inte hamnar i en sådan situation? Vad är planen för dessa människor?

  Det ter sig självklart att dessa personer istället skall placeras i små grupper över hela Lidingö, så att deras integration möjliggörs och att människor på Lidingö inte skall behöva frukta för sin trygghet. Allt annat är ansvarslös gambling från kommunpolitikerna.

  Anders Perméus
 • Jag skulle vilja att kommunpolitikerna tar fram statistik för att visa oss boende att det är riskfritt att låta 50 män från främst Syrien och Afghanistan bo i en egen by på Bosön.

  Allt mer forskning visar att mansöverskott och stora samlingar av män föder mer våld.
  http://www.sydsvenskan.se/2016-02-06/mansoversk...

  För att minimera riskerna och skapa trygghet för Lidingöborna bör kommunen ha ett jämlikhetstänkande även i dessa frågor. Det kan mycket väl vara så att det är ännu viktigare för dessa män att från start förstå det jämlika samhälle Sverige är genom att bo separat och inte grupperas ihop.

  J Lundquist
 • Informationsmötet som ordnas, kommer ni (kommunen) att bjuda in de som bor i närområdet till Villa Karlshäll och Kashmiri-tomten?

  Vore kanske lämpligt att räta ut några frågetecken ang dessa platser också!

  C
 • Det har kommit till min kännedom att kommunstyrelsens arbetsutskott
  Har ett möte idagarna för att bereda ärendet om modulhus på Bosön.
  Dessutom har man kallat till ett extra kommunstyrelsemöte för att besluta i frågan så att ett slutgiltigt beslut kan tas i kommunfullmäktige den 30/1
  Snälla folkvalda.
  Gör nu inte det stora misstaget att driva igenom detta beslut UTAN att kommunicera med de som har valt er.
  Bordlägg ärendet och ge medborgarna chansen att öppet ge er vägledning i denna för hela Lidingö delikata fråga

  Arne
 • Maktmissbruk!
  Hanteringen av detta visar på en total nonchalans från er personer som skall företräda oss på Lidingö. Det framgår med all tydlighet att ni medvetet har försökt mörka den tänkte boendelösningen och att ni har gjort allt för att exkludera oss som bor i närområdet. En sån här lösning går inte att smyga in på orten...tro mig två baracker med 50 ensamma män kommer att synas. Lär er av tidigare misstag! Ni forcerade igenom en motorväg för cyklister på Norra Kungsvägen trots att det redan fanns en cykelväg och trots att det faktiskt inte fanns någon större intresse eller efterfrågan från medborgarna. Ni fick på ett pinsamt sätt avbryta byggandet och betala en seriös nota för ingenting. Gör inte bort er igen. Slösa inte på våra skattepengar och lyssna noggrant på dem ni förträder. Att packa ihop 50 nyanlända män i baracker kan inte vara bra för någon. Att däremot sprida ut personerna runt om på Lidingö skapar förutsättningar för en positiv och lyckad integration.

  Niklas
 • Detta är under all kritik!

  Våra företrädare ämnar driva igenom ett poltiskt besult utan att ta hänsyn till medborgarnas åsikter. Informationen har varit otroligt sparsam och riktad till en väldigt liten skara. Lägg till det en tidslinje som gör det näst intill omöjligt för Lidingöbor att engagera sig. Kontakter till kommunen mottas och besvaras ej.

  Än värre är att detta inte är en hållbar lösning. Jag tror vi är många som vill hjälpa människor i nöd. Men att samla 50 nyanlända män i en barack i skogen kommer inte leda till integration. Inte heller bör de nyanlända koncentreras till en plats av Lidingö.

  Jag hoppas verkligen att våra företrädare tar sitt förnuft till fånga och jobbar igenom detta förslag. Nuvarande lösning är omänsklig, kortsiktig och sopar enbart problemen under mattan.

  Filip
 • Hej
  Vi som har barn som idrottar på Bosön tycker placeringen av moduler är felaktig.

  Kan man på något sätt protestera mot detta? Kan man göra sin röst hörd på beslutsmötet som sker i nästa vecka?

  En förvånad granne
 • Om jag är korrekt informerad är barackerna inte upphandlade än.

  Lena
 • Beslut om placering är den 30/1 och utan att bry sig om vad väljarna tycker

  Arne
 • Jag vill att staden här, å det absolut snaraste, redogör för hur överklagandeprocessen ser ut och om det överhuvud taget går att överklaga detta orimliga beslut. Jag vill veta vilka som kommer ha möjlighet att överklaga, vilken tidsrymder som kommer gälla och i vilka instanser.
  Tydligt och klart.
  Tack.

  L
 • M
 • På måndag avser kommunstyrelsen besluta att två bostadsmoduler med

  sammanlagt 50 bostäder ska placeras längs Bosövägen, i höjd med Bosö

  båtklubb. Det är nyanlända personer som ska bo i bostäderna, och enligt

  stadens information ensamkommande män.

  Valet av plats har väckt mycket frågor bland de boende i närområdet, men

  också hos andra Lidingöbor.

  Det har inte föregåtts av en demokratisk process, många har frågor och oro

  kring både valet av plats och antal. Det var ett informationsmöte den 11 januari

  2017 med mycket få inbjudna, personliga inbjudningar som begränsade

  öppenheten på mötet. Inbjudan kom med bara några dagars framförhållning.

  Det är klart det uppfattas som att staden forcerar för att ingen ska hinna med

  att reagera. Staden vill bara baxa igenom detta beslut så fort det bara går.

  Många har också kommenterat val av plats på sociala medier.

  Det är många barn och ungdomar som går från Norra kungsvägen till olika

  idrottsaktiviteter på Bosön, just förbi den planerade placeringen.

  Nu ska 50, eller fler, män bo tillsammans på den ensligt belägna platsen.

  Det kan vara 50, eller fler, väl fungerande män som kommer, men det kan

  också vara trasiga människor med ångest och missbruk. Detta är en

  placering utan omkringliggande samhällsstruktur. Grusvägar och skog. Det

  finns en otrygghetsfaktor som gäller alla.

  Staden låtsas som att anledning till oro inte existerar. Staden har inte med

  punkterna säkerhet eller otrygghetsfrågor för vare sig närboende, för männen

  som skall placeras eller för passerande till och från exempelvis Bosöns

  träningsanläggning, till fots mestadels barn och ungdomar. Det har inte gjorts

  någon risk eller säkerhetsanalys, i alla fall ingen som har presenterats

  Det är fruktansvärda situationer som är grunden till flyktingvågen med

  människor som flytt från en oerhörd otrygghet för att söka just trygghet. Det är

  krav på kommunen och alla på Lidingö och i Sverige att ta emot och erbjuda

  boenden med bra integration.

  Det måste dock mitt i detta gå att balansera med det befintliga samhället och

  dess behov, och det är rimligt att våra demokratiska processer respekteras.

  Det är inte rimligt att placera 50 st ensamkommande män i baracker på en

  ensligt belägen plats där barn och ungdomar ensamma passerar.

  Det är inte heller rimligt att placera 50 ensamkommande män i baracker

  tillsammans på enslig plats någonstans alls, i deras egen trygghets- eller

  integreringsaspekt. Både de nyanlända och hela vårt samhälle förlorar på det.

  Detta är helt orimligt. Det måste finnas bättre sätt. Det kan inte baxas igenom

  av våra lokalpolitiker. Ingen av oss har råd med konsekvenserna av ett

  misslyckande i en sådan här situation, det skulle bli oerhört kostsamt, och

  detta måste betraktas som ett högriskprojekt.

  Axel
 • Den 30 januari närmar sig..
  Fortfarande radiotystnad från de som ska företräda oss invånare på Lidingö, patetiskt!

  H
 • Den som har läst dagens artikel i SVD om missnöjet i Solna från boende i exakt likadana modulhus som Lidingö tänker införskaffa, blir ytterligare betänksam.
  Kan det vara så illa att politikerna tänker lägga in två personer i varje lägenhet som man gjort i Solna.
  Då blir det 100 personer som ska bo i skogen.
  Så återigen till våra folkvalda.
  Bordlägg ärendet och möt de som valt er i en öppen dialog innan beslut för att undvika ytterligare missförstånd mellan er och medborgarna!

  Arne
 • 50 st ensamkommande män blir det, om det bor en i varje liten lägenhet. Fler än 50 blir det, om staden idag eller längre fram behöver förtäta, eller om den boende har egen eller egna s k ebo's. Ebo = Flykting eller nyanländ som ordnar eget boende, t ex för att vara med sin vän/släkt. Om man är ebo får man inte bidraget för boende. Detta är en regel införd för att undvika för trångbodda boenden. Trots denna regel väljer många detta, med konsekvens mycket trånga boenden med många fler på platsen än det från början kanske var avsett.
  Tror jag uppfattat detta rätt. Har också förstått det som att detta idag är ett problem. Det blir för många i dessa boendeenheter, och det är ett absolut förekommande problem.

  L
 • Bor en kort bit upp på Skyttevägen och har inte blivit kallad eller informerad i någon form om det som verkar vara påväg att hända i Bosömörkret.
  Skillnaden måste vara 25 meter mellan att ha blivit informerad som medborgare och att hållas i mörkret.
  Många med oss i området känner oss nu överkörda och lurade.
  Hur kunde det bli såhär?

  Bor på Skyttevägen
 • Med hänsyn till kommunens hantering och information i detta ärende, som är under all kritik, så ser jag ingen annan lösning än att bordlägga måndagens möte. Jag förväntar mig även att ni snarast kallar till ett öppet informationsmöte så att vi som invånare får en chans att diskutera detta betydande och känsliga projekt. Det är oerhört naivt att tro att det inte skulle påverka de som bor mer än 100 m därifrån. Vår vardag kommer att få betydande konsekvenser som ni som beslutsfattande totalt har nonchalerat. Vi är många som är oerhört besvikna och arga på detta ogrundade beslutsunderlag och hantering av ärendet.

  J
 • Detta är ett fall för Uppdrag granskning. Välkommen till Lidingö Janne Josefsson!

  Mats
 • Instämmer, det är galet tyst!
  Gäller även hanteringen av Villa Karlshäll, som förutom att den ligger i ett mörkt och lummigt skogsparti och i direkt anslutning till ett område med barnfamiljer även har iranska ambassaden som granne (15m), med periodvisa polisbevakningar pg a av oroligheter .

  Har skickat frågor till ansvariga för att förstå vilken verksamhet som man, mer exakt, har i åtanke i sitt förslag. Inget svar.
  Hur ser planerna ut för att säkra tryggheten både inom boendet men även för oss som redan bor här (framförallt barnen). Tryggheten för alla är oerhört viktig och då menar jag inte bara för de nyanlända. Inget svar.
  Har även frågat hur processen fram till ev. inflyttningar ser ut. Inget svar.

  Orolig över att de tvingar ut folk, som helt naturligt vill ha mer information, till skeva diskussionsforum på nätet där, så fort man ifrågasätter, får rasist skrivet i pannan. Där lägger folk ord i mun på sina grannar och skrämmer dem därmed tystnad.
  Yttrandefrihet och ifrågasättande (speciellt med tanke på de förarbeten som föranlett tidigare satsningar här på ön) är för mig en självklarhet i en demokrati.

  Lovisa
 • Håller med Lovisa. Många är oroliga. Detta måste kunna diskuteras öppet innan något beslut fattas. Tror att de allra flesta välkomnar de nyanlända, men vill se en klokare lösning.

  Magnus
 • en kommunikation från Lidingö stad i vår brevlåda idag: