Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad händer med Gamla Lidingöbron?

.
Kundcenter Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Gamla Lidingöbron kommer att rivas när den nya bron är färdig och tagits i drift hösten 2022. Rivningen av bron ingår i Implenias uppdrag som totalentreprenör och materialet tillhör därför numera entreprenören.

    Den gamla bron kommer att återvinnas i sina delar enligt gällande miljökrav och bli till ny metall. Vissa delar är klassade som farligt avfall, det gäller framför allt blymönjan som den gamla bron är målad med. Den kommer tas omhand på ett miljömässigt riktigt sätt.

    Staden får ibland frågan om det går att köpa delar av bågspannet till gamla bron. Men eftersom materialet inte längre tillhör staden är det inget vi kan besluta om.

    Vi kommer att dokumentera Gamla Lidingöbron och bevara den lilla kiosken vid Lidingösidan.
    Kundcenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.