Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad händer i processen med bostäder för nyanlända?

.
Lidingö stad Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Måndag 30 januari ska kommunstyrelsen fatta beslut om
  • placering av bostadsmoduler för nyanlända längs Bosövägen
  • ombyggnation av plan 7 och 8 i före detta Lidingö sjukhus till bostäder för nyanlända
  • ombyggnation av Villa Karlshäll till fyra lägenheter för nyanlända eller personer med sociala eller medicinska behov
  Vilka är det som kommer och bosätter sig här?
  Vi vill förtydliga att de personer som kommer till oss alla har fått uppehållstillstånd efter att ha genomgått Migrationsverkets prövning. De har bott en längre tid på något av landets anläggningsboenden för asylsökande, och efter lång tids väntan fått sin kommunplacering. Som mottagande kommun vet vi inte i förväg vare sig nationalitet, ålder eller kön på de nyanlända som anvisas oss. De flyttar in successivt, alla kommer inte på en gång. De nyanlända med uppehållstillstånd får bo i dessa bostäder under etableringstiden som är två år, därefter ska de ordna eget boende.

  Trygghet
  Att det är tryggt och säkert för både de boende, kringboende och andra som rör sig i områdena är väldigt viktigt. Vi kommer givetvis att analysera behoven och genomföra de trygghetsskapande åtgärder som behövs före inflyttning.

  Vi kommer fortlöpande att lägga ut information på stadens webbplats: http://lidingo.se/integration

  Lidingö stad
 • Det finns ett stort uttalat behov från Lidingöbor om informationsmöte och DIALOG innan beslutet tas. Har ni på staden - våra folkvalda - haft svårt att uppfatta det?
  Om ni inte uppfattat det - på vilket sätt ska det kommuniceras till er för att ni ska förstå det?
  Det är nämligen kommunicerat vid personliga möten med er, i telefonsamtal till er, i brev till er, i mail till er och i forumen.
  Hur kan ni tycka att det verkar bra att bara köra över?
  Lena

 • Varför bemöter ni inte frågorna i pågående tråden???
  Varför bjuder ni inte diskussionmöte som efterfrågas?
   
  [Var exakt ska bostadsmodulerna placeras?](https://kundforum.lidingo.se/org/lidingo/d/var-exakt-ska-bostadsmodulerna-placeras/)


  Orolig Rudbodabo
 • https://kundforum.lidingo.se/org/lidingo/d/var-exakt-ska-bostadsmodulerna-placeras/

  Orolig Rudbodabo
 • Bra försök att återigen mörka vad som kommer att ske bakom stängda dörrar på måndag.Enligt den information som Lidingö kommun fått är alltså:Som mottagande kommun vet vi inte vare sig nationalitet, ålder eller kön på de nyanlända som anvisats oss.Om inte ens ni vet (?) , då är det verkligen dags att säga stopp!!!På agendan på måndag (hysch, hysch) borde det istället stå:Vi, Lidingö kommun och dess innevånare har idag inte möjlighet att leva upp till regeringens intregrationspolitik.Vi kan idag inte erbjuda för våra innevånare ( högt beskattade) medborgare bostäder för våra äldre,  vi har idag ca 10 års väntan på en hyresrätt, vi har inga studentbostäder...Hur är det rimligt att vi ska acceptera att vi ska ta emot dessa människor på ett bra sätt utan att ifrågasätta kommunens innevånare i första hand??
  Kanske jag varit naiv men som folkvalda trodde ja ni handlade först och främst som representanter för oss och inte för Rosenbad.Fler kommuner har sagt stopp då de insett att det är fullkomligt orimligt att  genomföra dessa krav.Ni, våra företrädare, ta er samman. Inse att detta går över rimlighetens gräns för vad vi klarar av. Vi ska inte ha några baracker varken i Hersby, Käppala, Centrum, Gåshaga, Torsvik eller någon annanstans på ön.Punkt slut.
  PS: ställer gärna upp på en träff vid stadshuset på måndag!,
  H
 • Hur kan tryggheten garanteras framgent? Finns det särskilt polisbevakning, ökad patrullering? Vi vill ha svar, inte tystnad!
  HSY

 • Som sagt finns det en pågående tråd (90 inlägg vid detta tillfälle) med obesvarade frågor:

  Och varför den inte finns med under : Aktuellt just nu
  (som syns på Lidingös förstasida) är stor fråga.

  N
 • Hej,
  Det har kommit in många synpunkter och frågor i vårt forum. Det är svårt att snabbt bemöta alla. För att dina frågor ska få svar kommer vi framöver att moderera inläggen. Det betyder att du kommer att se ditt inlägg så snart vi besvarat det. Vi ber dig också att använda ditt för- och efternamn när du gör ett inlägg i forumet.

  Nedan besvarar vi de mest förekommande frågorna.

  Varför bjöd ni inte in alla närboende i Rudbodaområdet till ett öppet informationsmöte?
  Vi höll ett informationsmöte för de som bor allra närmast. Vi har också haft en dialog med Riksidrottsförbundets centrum, Bosöns idrottsfolkhögskola och Bosö båtklubb där man ser möjligheter till integrationsfrämjande aktiviteter mellan studenter och nyanlända. Efter informationsmötet har vi haft dialog med villaägarföreningarna på Bosön och i Askrike/Rudboda.

  Vad kommer staden att göra för att säkerställa en god ordning med fokus på säkerhet och trygghet i och runt bostadsmodulerna?
  Trygghet och säkerhet för både boende, kringboende och andra som rör sig i området är väldigt viktigt. Vi kommer givetvis att analysera behoven och genomföra de trygghetsskapande åtgärder som behövs före inflyttning. Vi ska göra en trygghets- och säkerhetsanalys som blir underlag för dessa åtgärder. Analysen kommer att påbörjas så snart beslut om placeringen är fattat. Vi har även för avsikt att bjuda in representanter för villaägarföreningen för att tillsammans med staden diskutera utemiljö, belysning och andra trygghetsfrågor.

  Varför informerades inte boende i Gångsätra och Mosstorp om koncentrationen av nyanlända till Högsätra?
  När ett evakueringsboende skulle öppna i Högsätra 2015 informerades de kringboende. Evakueringsboendet övergick successivt till att bli boende för nyanlända med uppehållstillstånd. Om och när ett beslut fattas om att ytterligare personer ska flytta in här kommer vi att informera om detta på stadens webbplats.
   
  Hur går överklagandeprocessen till?
  Om ett bygglov beviljas kommer de fastighetsägare som angränsar till platsen att få information från staden om hur man överklagar.

  Hur planerar staden för ytterligare skol- och förskoleplatser för nyanlända?
  Lidingö stad är väl förberedd på att ta emot fler nyanlända barn i alla åldrar. För nyanlända skolbarn från årskurs 1 till och med gymnasiet erbjuder staden språkintroduktionsklasser. Vi har sett att de yngre barnen har en förmåga att omedelbart integreras i sina respektive förskolegrupper.

  Vi vill tydliggöra att kommunstyrelsens möte måndag 30 januari klockan 17 är ett möte endast för de förtroendevalda. Kommunfullmäktiges möte den 30 januari klockan 18 är öppet för allmänheten. Boendefrågorna behandlas enbart vid kommunstyrelsens möte.

  Vänliga hälsningar
  Lidingö stad
 • Hej!
  Vi valde att göra en ny tråd just för tydlighetens skull. Den andra tråden har blivit så lång och det blev svårt att se den uppdaterade informationen. När vi länkar från webben till forumet (Just nu frågar många om...) vill vi att man ska kunna läsa det allra senaste först och inte sist. Den andra tråden finns kvar och frågor besvaras i den takt vi hinner med.

  Däremot publiceras inläggen från och med igår med viss fördröjning. Det beror på att vi fått en stor mängd inlägg i ett snabbt flöde och har helt enkelt inte hunnit läsa och besvara alla frågor i den takten. Vi vill förstås kunna bemöta alla som ställer frågor, därför har vi slagit på moderering av forumet.

  Inläggen publiceras när vi har läst ditt inlägg, och i vissa fall i samband med att vi besvarar de frågor som ställts. Vi försöker förstås göra detta skyndsamt. Samtliga inlägg som skrivits under dagen har publicerats.

  Vi ber dig att du använder ditt riktiga namn då du ställer en fråga eller gör ett inlägg i forumet.

  En fråga har ställts om ansvariga politiker tar del av det som står i forumet. Svaret är ja, de läser inläggen.

  Vänliga hälsningar
  Lidingö stad
 • Synnerligen dåligt handlagt. Naturområden som Bosön ska vi vara aktsamma om och ej bebygga med modul eller trailerboende.
  Per Johansson
 • Om inte ni besvarar våra frågor med eget namn, varför ska vi som ställer frågor ange vårt riktiga namn?H

  H
 • Vid kommunfullmäktiges möte den 30 januari fick vi som var där passande nog tillfälle att ställa några frågor till Anna Hadenius och Ida (uppfattade inte efternamnet). Vår önskan var att kommunen bör informera Lidingöbor om vilka platser på Lidingö som är planerade eller aktuella för att bygga fler baracker eller annat boende för nyanlända.Vårt förslag var att denna information ska meddelas på hemsidan under -Aktuellt-. Det vore ett ypperligt sätt för kommunen att öppna upp för sina innvånare istället för att lägga locket på. Anna Hadenius tyckte iden var bra. Kommer det att ske?
  Hörde också att det planeras 80 st ungdomsbostäder, hur gör vi för att ställa vårt barn i kö?  A
 • Hej!

  @A: Tack för förslaget! Vi lägger löpande ut information på stadens webbplats om nya boenden för nyanlända och samlar all information på www.lidingo/integration. Vi ska se hur vi kan göra detta så tydligt som möjligt.

  Lidingö stad har ingen bostadskö. På John Mattsons webbplats står följande:
  John Mattson arbetar nu med att ta fram konkreta ritningar, planskisser, kontraktsformer och så småningom även hyresnivåer. Det går inte att anmäla intresse för lägenheterna i det här tidiga läget. Vi kommer dela med oss av informationen löpande och det går alltid bra att kontakta oss med frågor och funderingar.

  @H: Vi har fått otroligt mycket inlägg och kommentarer den senaste tiden och specifikt i frågan om bostäder för nyanlända. Det är ibland samma personer som skriver under flera olika alias. Vi vill ha ett forum med tydliga avsändare. Att vi själva ibland svarar utan personnamn beror på att vi alla svarar för stadens räkning.

  Vänliga hälsningar
  Lidingö stad
 • I en intervju med kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman och stadsjurist Johan Alfredsson bemöter de delar av den kritik som framkommit och svarar på frågor kring bland annat säkerhet, lagstiftning, integration och informationen till Lidingöborna.

  Se filmen
   

  Lidingö stad
 • Hur planeras de 20 bostäderna på Tryffelslingan i storlek och utformning - hur många ska bo där enligt er beräkning? Hur många kvadrat per bostad och person?
  Lena
 • Hej Lena!

  Vi har inte lämnat in bygglovsansökan för Tryffelslingan än, men planerar att bygga om till cirka 20 rum, för lika många personer. Rummen blir cirka 11-12 kvadratmeter stora. Det blir gemensamma kök och wc/dusch.

  Vänliga hälsningar
  Lidingö stad
 • Videon  med Kommunstyrelsens ordförande och kommuntjänstemannen visar tyvärr entydigt på vilken skral grund som beslutet vilar på att placera ett modul- trailer boende i ett naturområde som Bosön utgör. Frågorna om information och säkerhet berörs i videon med nonchalans. Bosön är ett rekreationsområde för oss som bor i Askrike/Rudboda området och det är anmärkningsvärt att vi inte blivit kallade till information om planerna innan beslut är fattat. Därför är det på sin plats att påpeka till de folkvalda att vi betalar hög kommunalskatt  och förväntar oss en dialog i frågor som påverkar vårt närområde i sådan utsträckning som denna placering av modul- trailerboende gör.           Tänk om !!!
  Per Johansson
 • Måste säga att jag tycker att den utveckling vi har här i Sverige med denna flyktingpolitik är skrämmande. Jag blir alldeles mörkrädd. Sen att politiker försöker lura i svenska folket att dessa människor en dag kommer ge tillbaka till det svenska samhället när de kommer ut i arbetslivet och betalar skatt??? Det kommer endast vara ett fåtal som kommer att börja jobba. Resten kommer leva på bidrag resten av livet. Att sen lura folk att tro att dessa baracker bara är tillfälligt???? Och att dessa människor sedan får hitta eget boende??. Hur ska det gå till undrar jag. Är det någon politiker som kan svara på det? Men det kanske löser sig att genom att kommunerna också har börjat köpa upp bostadsrätter och när nu det sker så kommer ju priserna att sjunka så då kanske folk har råd att köpa bostadsrätter. Det är synd att dessa fina områden som Bosön och Karlshäll nu blir förstörda och ska man gå på promenad framöver så lär man väll få göra det på dagtid.
  Tomas
 • Möten om bostäder för nyanlända

  Vi bjuder nu in till möten om hur staden löser bostadsfrågan för de nyanlända som kommer till Lidingö.

  Vi välkomnar i första hand dig som har ställt frågor till oss, men mötena är förstås öppna för alla som är intresserade. Antalet platser per möte är begränsat, så att vi i dialogform ska kunna samtala kring dessa frågor. Förtroendevalda och tjänstemän från staden deltar i samtliga möten, som kommer att hållas i stadshuset.

  Anmäl dig via vårt webbformulär och ange gärna om det är något särskilt område du vill samtala om. Alternativa datum:

  • Måndag 27 februari, klockan 17.30-18.30
  • Tisdag 7 mars, klockan 15-16
  • Torsdag 9 mars, klockan 17-18
  • Måndag 13 mars, klockan 18-19
  • Onsdag 15 mars, klockan 17.30-18.30
  • Torsdag 16 mars, kockan 17-18
  • Måndag 20 mars, klockan 15-16
  • Onsdag 22 mars klockan 18-19
  Välkommen!

  Vänliga hälsningar
  Lidingö stad
 • Jag är stolt över att Lidingö har kunnat ta emot  flyktingar på ett bra sätt hittills. Därför är jag djupt bekymrad över planerna att skapa ett segregrerat boende för ensamkommande män i Bosösvackan (när jag läste på Lidingö stads hemsida i fredags stod det förresten fortfarande helt felaktigt att det är familjer som kommer).
  Det finns ingen politiker eller tjänsteman som hittills har kunnat svara mig varför man planerar för att 50 - kanske inom något år 100 - män i på samma ensliga plats. Varför inte placera mindre moduler på olika platser så männen inte klumpas ihop till en anonym massa?
  Jag vill ha en långsiktig och bra integration för de män vi tar emot. Hanteringen hittills visar mer på ett cyniskt kortsiktigt tänk från kommunledningen att fixa platser snabbt, än ett humant mottagande där männen har möjlighet att lära känna grannar, knyta kontakter och få en rimlig chans till en framtid.
  Isa Arbin
 • Mitt senaste inlägg där jag citerar vad Anna Hadenius sade i pausen på Fullmäktigemötet om vilka som kan komma att placeras på Villa Karlshäll har ni inte tagit in här. Varför det? Är inte detta ett öppet forum med högt i tak eller driver ni censur? Jag hade hellre sett ett svar direkt från Anna Hadenus. 
  Kan ni komma att placera dömda våldsbrottslingar, sådana som gjort sig skyldiga till mord, i Villa Karlshäll, så som Anna Hadenius sa skulle kunna ske. Jag har aldrig påstått att Anna Hadenius främjar detta, bara att det skulle kunna ske. Det är illa nog och totalt oacceptabelt för oss boende i området. Skulle vilja ha ett svar på det. Skulle vilja höra att så INTE kommer att ske för att staden inser att det inte går ihop med att skapa trygghet och säkerhet för oss som redan bor i området 
  Suzanne
 • Hej Suzanne,

  Vi har svarat dig i tråden "Vad kommer hända med Villa Karlshäll nu när förskolan flyttar ut?". Vi kan inte se om vi nekat något inlägg men här kan du läsa mer om vår policy för innehåll i inläggen här i forumet.

  Vänliga hälsningar
  Lidingö stad
 • Hej!

  Eftersom Lidingö ska ta emot färre nyanlända under 2017 kommer staden att avvakta med att köpa in bostadsmodulerna som skulle stå vid Bosövägen. Det kan bli ett, eller inget, modulhus. Det meddelar kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman.

  Lidingö ska nu ta emot 183 personer under 2017, 59 färre än den preliminära siffran 242 stycken. I ett uppdrag till stadsdirektören skriver kommunstyrelsens ordförande att staden ska utreda konsekvenserna av detta. Utredningen ska svara på frågorna om vi kan klara oss med bara ett modulhus, eller inget alls. Därför pausas även den inlämnade bygglovsansökan.

  Anna Rheyneuclaudes Kihlman skriver också att staden ska jobba mer intensivt med att hitta lägenheter och utreda lagliga och ekonomiska förutsättningar för staden att hyra rum i villor och hyra Attefallshus för nyanlända. Uppdraget innebär också att utöka kontakterna med Lidingös närings- och föreningsliv för att tillsammans stärka integrationen genom att få fram exempelvis boendelösningar, praktikplatser och jobb.

  Vänliga hälsningar
  Lidingö stad
 • Våra folkvalda verkar jobba hårt för att genomföra sitt uppdrag, att integrera våra nya kommun invånare. Lite förvånade ser vi en stor beslutsamhet och kraft. Att verkligen göra allt som går för att det ska bli bra för dem som kommer hit.

  Om ambitionen är att bli bäst i klassen i integration kanske man lyckas. Om Lidingö lyckas så väl i sitt uppdrag från regeringen kanske vi får ta emot fler nyanlända då vi lyckades så bra med dem vi fått tidigare.

  De styrande på Lidingö bör fundera på om den politik de för. Vi har ett kommande val och frågan är om arbetsförmedlingen inte kommer att se en ökning från tidigare kommunpolitiker som anmäler sig som arbetssökande tillsammans med alla nyanlända.
  Daniel

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.