Till senaste kommentaren

Vad gäller angående bekräftelse av faderskap för mitt barn?

.
Kundcenter Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Här får du svar på de vanligaste frågorna kring bekräftelse av faderskap.

  När behöver jag bekräfta faderskap för mitt barn?
  Det görs om mamman inte är gift vid födseln, faderskapet ifrågasätts eller om tidigare faderskap hävts i domstol.

  Varför behöver jag bekräfta faderskap för mitt barn?
  Faderskap fastställs för att säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung, men också rätten till försörjning och arv. Barnet kan också ha både ett psykologiskt och ett medicinskt intresse av att känna till sin bakgrund.

  Vem kontaktar jag för att bekräfta faderskap för mitt barn?
  Det är den kommun där mamman är skriven vid barnets födsel som har hand om bekräftelsen. Lidingö stad kontaktar mamman via brev några dagar efter att barnet fötts.

  Kan jag bekräfta faderskap innan födseln?
  Handlingarna för bekräftelse av faderskap kan förberedas efter graviditetsvecka 22. Bekräftelsen fastställs dock inte förrän barnet har fötts och fått ett personnummer. Kontakta kundcenter på 08-731 31 32 för att boka tid.

  Hur gör jag med faderskapsbekräftelse om jag är osäker på vem som är pappa till mitt nyfödda barn?
  Vid osäkerhet om faderskapet kan det bli aktuellt med en mer omfattande utredning av faderskapet. Denna görs av socialtjänstens familjerättshandläggare och en rättsgenetisk undersökning görs om det anses nödvändigt. Provtagning görs då på omsorgs- och socialförvaltningen med så kallat munskrap som skickas för laboratorieanalys.

  Kan jag bekräfta faderskap digitalt?
  Nej, det kan du inte.
  Om det är ert första gemensamma barn när ni bor på Lidingö bekräftas faderskapet vid ett besök hos handläggare i stadshuset.
  Däremot kan det från och med andra barnet med samma pappa vara möjligt att, efter överenskommelse med handläggare, få papperen hemskickade med post för påskrift.

  Hur gör vi med faderskapsbekräftelse om pappan inte är svensk medborgare?
  Om pappan är folkbokförd i Sverige går det till på samma sätt. Han behöver dock visa upp sitt pass som det tas en kopia på som läggs till handlingarna.

  Hur gör vi för att få gemensam vårdnad om barnet?
  När föräldrarna inte är gifta vid födseln blir modern automatiskt ensam vårdnadshavare för barnet vid födelsen. Föräldrarna kan söka gemensam vårdnad i samband med att bekräftelsen av faderskap görs.

  Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Lidingö stads kundcenter på 08-731 31 32.
  Ellinor Kundcenterhandläggare
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.