Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad är era planer angående Sticklingevägen?

Vad är era planer angående Sticklingevägen? Med tanke på att ni håller på att mäta där. Jag undrar framförallt över Sticklingevägens backe ovanför/nedanför lilla bron.

Med vänlig hälsning,
T. White

Kommentarer

 • Hej,
  På Sticklingevägen har vi gjort en förstudie av trafiksituationen för att avgöra om några förbättrande åtgärder kan göras på sträckan mellan Norra kungsvägen och Tyktorpsvägen.

  Med vänlig hälsning
  Kundcenter Lidingö stad
  Magnus Processkoordinator
 • Hej, vi boende på Islingeplatån har framfört synpunkter på den osäkra trafikmiljön längs Sticklingevägen i flera år nu, framförallt pga trafik som genar genom Islinge til och från Sticklinge. Detta måste få ett slut. De kan (och ska enligt era handläggare) åka längs Kyttingevägen som har både gång- och cykelväg längs hela vägen!

  Vi har flera gånger bett om 1) hastighetssänkande åtgärder samt 2) att genomfart ska förbjudas. Det som har hänt är man har tagit bort ett övergångsställe utan att göra någon annan lösning.

  Jag utgår från att nu när översyn sker (igen?) att man verkligen vidtar åtgärder som förändrar situationen längs våra barns skolväg (ungefär hälften av barnen går i Sitcklinge skola och har helt oskyddad väg till skolan delvis idagsläget.)

  Vönliga hälsningar
  Anna, Constantiavägen
  0707-153221 om ni vill ha mer input 
  Anna Haettel
 • Hej Anna!

  Tack för dina synpunkter.

  Utredningen som vi nämner ovan är nu färdig och ska tas upp i teknik- och fastighetsnämnden, troligen i november. Så snart nämnden fattat ett beslut kan vi berätta mer om vilka åtgärder som ska göras.

  Vänliga hälsingar
  Lena

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan bli synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy