Till senaste kommentaren

Tennisplan vid Kappsta Naturreservat

Hur kan kommunen ha gett en villaägare rätten att bygga sig en privat tennisbana på allmänplatsmark som ligger delvis i naturreservat, utan bygglov och i strandskyddat läge? Dessutom väljer man att inte följa förvaltningslagstiftningen och offentlighetsprincipen genom att vägra svara på frågor och lämna ut handlingar som rör ärendet.

Nicklas Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Rätten att uppföra en tennisbana uppkom med anledning av att staden anlade en strandpromenad i området. I samband med åtgärderna tecknades ett avtal med en fastighetsägare som innebar att denne fick uppföra en tennisbana.

    Fastigheten har sedermera förvärvats och nuvarande ägare har gjort gällande att denna har en rätt att nyttja tennisbanan exklusivt. Staden har behandlat frågan tidigare men har däremot inte funnit en lösning tillsammans med berörd fastighetsägare.
    Kundcenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.