Tandvård kort

Finns bistånd i form av så kallat tandvårdskort för personer över 65 år?

Anna-Lena Kollberg Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej
  Tandvårdsintyget är inte kopplat till ålder. 
  Du kan få nödvändig tandvård om du har ett stort och långvarigt behov av omvårdnad. Det innebär följande:

  • Du bor i en särskild boendeform för service och omvårdnad, till exempel sjukhem, äldreboende eller gruppboende.
  • Du får omfattande hälso- och sjukvård i det egna hemmet.
  • Du bor i egen bostad men har mycket stora behov av vård och omsorg.
  • Du har en omfattande psykisk funktionsnedsättning.
  • Du har en funktionsnedsättning och omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  Om du har rätt till detta kan du får ett Tandvårdsstödsintyg utfärdat av exempelvis biståndshandläggare, LSS-handläggare, sjuksköterska eller annan person som är behörig att utfärda tandvårdsstödsintyg. Detta efter att en bedömning görs av denna person.

  Vill du läsa mer om hur det fungerar kan du läsa det på 1177s webbplats.


  Patrik Kundtjänsthandläggare
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.