Till senaste kommentaren

Vad gäller på övriga platser som tex badplatser, utomhusbad och parker?

.

Kommentarer • Badplatser är allmän plats och faller inte under regeln allmän sammankomst, dvs det är inte begränsat till att man inte får vara fler än 50 personer. Det finns därför inga juridiska restriktioner eller mandat för någon myndighet att agera mot exempelvis trängsel eller andra situationer som kan medföra ökad risk för smittspridning.

  Däremot gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd och att alla tar ett personligt ansvar. Utomhusbad, såsom Breviksbadet faller inte heller under kategorin allmänna sammankomster vilket innebär att det inte är begränsat till max 50 besökare. Breviksbadet håller öppet från och med den 13 juni men där gäller att man måste hålla avstånd till andra, i synnerhet i omklädningsrum, i köer osv. Information finns till alla besökare.

  Många av de miljöer vi vistas i såsom badplatser, parker, gator och torg är allmänna platser och där gäller inte begränsningen om max 50 personer och staden har inte möjlighet att begränsa antal personer på dessa platser.
  Det är varje persons eget ansvar att hålla sig till de riktlinjer som finns för att minska smittspridning såsom att förutom att hålla minst 2 meters avstånd, vara hemma om man är sjuk och tvätta händerna. Ytterst är det eget ansvar om man väljer att vara på en plats eller inte.


  Med vänliga hälsningar
  Lidingö stads kundcenter

  Kundcenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.