Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Polistillgänglighet på ön?

Vi har inte längre tillgång till lokal polis på ön och kommer inte heller få det, trots nyliga försök från vår politiska ledning.
Det är inte rimligt att vi ska ha mycket sämre stöd från och tillgänglighet till polis än de flesta andra kommuner.
Vi är en tämligen tätbebyggd kommun om närmare 50.000 invånare, nettogivare i utjämningsbidrag till andra kommuner, skattesats på medelvärde för Stockholms läns alla kommuner och med i stort sett samma problematik som andra.
Närmaste polisstation är i Stockholm C och det ska nog tyvärr till mycket, mycket allvarliga brott och få andra utryckningar - för att få dem att ta sig en till flera mil för ett uppdrag på Lidingö. De sägs ska patrullera här, men detta verkar ske väldigt sällan.
Ambassader polisbevakas, men dessa poliser ges ej tillgänglighet för utryckning annat än avseende nationell säkerhet.
Tacksam för svar om hur kommunens plan ser ut avseende hur tryggheten ska säkras för oss invånare över hela ön.

Kommentarer

 • Hej Britt!

  Lidingö stad har ett nära och gott samarbete med polisen vilket gör att vi tillsammans har förutsättningar att jobba mot de utmaningar som finns lokalt, både på kort sikt och på längre sikt.

  Det gemensamma arbetet regleras bland annat genom en samverkansöverenskommelse mellan Lidingö stad och polisen. Genom samverkan och samarbete kan polisens resurser prioriteras där de gör som bäst nytta för oss Lidingöbor. När det gäller akuta utryckningar vid exempelvis trafikolyckor, försvunna personer eller pågående brott har Lidingö, såsom en del av lokalpolisområde Norrmalm, tillgång till polisens utryckningsresurser dygnet runt.

  Ambassadsäkerhetsgruppens placering på Lidingö gynnar Lidingö stad genom en relativt stor synlighet av uniformerad polis. Denna styrka kan även ingripa om någon allvarligare händelse skulle ske lokalt på Lidingö.

  Välkommen att kontakta Lidingö stads preventionssamordnare Anna Sundin Adolfsson för att fortsätta prata trygghetsfrågor i kommunen alternativt tf kommunpolis Tomas Lundgren för att få ytterligare information om polisens arbete på Lidingö.

  Kontaktuppgifter:
  anna.sundin.adolfsson@lidingo.se
  tomas.lundgren@polisen.se

  Vänliga hälsningar,
  Kundcenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.