Till senaste kommentaren

Måste man ploga upp snön i stora vallar vid tomtinfarterna?

.

Kommentarer

  • Ja, för plogenheten finns inget annat rimligt alternativ. Vi har inte resurser att öppna infarter i samband med plogning.

    Direkt efter att vi har slutfört en snösväng börjar vi efterarbetet. Då rensar vi busshållplatser och övergångsställen, siktröjer i korsningar och forslar bort snön. Först därefter kan vi börja med öppning av infarter.

    Efterarbetet kan ta upp till 24 timmar och då har de flesta redan hunnit öppna sina infarter själva. Inte ens med en avsevärd ökning av resurserna har vi möjlighet att befria enskilda utfarter eller brevlådor från snövallar.

    Fler frågor och svar om snöröjning kan du läsa via Snöröjning
    Kundcenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.