Lamor

Får man ha lamor på tomten på Lidingö?

Kommentarer

 • Hej Freja!

  Inom detaljplanelagt område är det tillståndspliktigt att hålla djur. Idag står inte lama med i föreskrifterna, men jag tycker du ska fylla i vår blankett också skicka in till miljö- och stadsbyggnadskontoret för handläggning.

  Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för djurskyddet. De har tillsyn över djurhållning och ger tillstånd till verksamheter med djur. Men även kommunen har vissa tillståndsfrågor. Du kan i vissa fall beröras av båda. Du kan läsa mer på stadens sida: Näringslivsarbete/tillstandregler och tillsyn/djurhållning

  Du kan få mer information på e-tjänster på våran webbsida också.
  E-tjänster och blanketter.


  Med vänliga hälsningar
  Lidingö stads kundcenter


  Minna
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.