Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur får man som invånare information om stora händelser som vattenläckan?​​​​

Hur får man som invånare information om stora händelser som vattenläckan?​​​​
Kundcenter Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Vid stora händelser som vattenläckan använder Lidingö stad flera informationskanaler för att nå ut till medborgare på olika sätt.

  Vid händelser av stor omfattning som denna kontaktas Länsstyrelsen, SOS Alarm AB och sändningsledningen på Sveriges Radio. Länsstyrelsen beslutar om myndighetsmeddelande och VMA. I detta fall beslutade de att vi inte kunde gå ut med information om vattenläckan via sms eller TV. Vi har gått ut med information i Sveriges radio P4 och på krisinformation.se.

  Vi har också gått ut med information via såväl lokalmedier som andra nyhetsmedier, sociala medier, hemsidan och via informationstavlor och vid viktiga knutpunkter som exempelvis hållplatser, köpcentrum och livsmedelsaffärer.

  Under lördag och söndag har stadens kundcenter öppnats upp och ett särskilt informationsnummer har upprättats.

  Företagare, omsorgsboenden och hemtjänst samt förskole- och skolverksamhet har via olika kanaler samt e-post och telefon kontaktats av Lidingö stad för information.

  Inför den planerade avstängningen i Högsätraområdet på lördagskvällen har staden informerat på hemsidan och tryckt information har anslagits vid berörda fastigheter i området. Staden har även haft kommunikatörer på plats.
  Information har översatts till flera olika språk och i vissa fall har tolkar använts för att förmedla information muntligen om händelsen.

  Vi kommer att utvärdera om det finns ytterligare kanaler att tillgå och hur vi löpande utvecklar och uppdaterar information och relevanta informationskanaler så att vi snabbt och smidigt säkerställer att vi når så många Lidingöbor som möjligt.

  Med vänlig hälsning,
  Kundcenter Lidingö stad

  Kundcenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.