Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur hanteras bostadssituationen för nyanlända?

.

Lidingö stad Rapportera olämpligt innehåll
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Bristen på bostäder är stor och staden arbetar med att hitta olika lösningar. Bland annat samarbetar vi med hyresvärdar på ön. Genom avtal med Lidingöhem och John Mattsson kan en del av bostäderna användas för stadens behov. Där några går till nyanlända familjer, men också till andra familjer på Lidingö som behöver förtur av olika skäl.

  Staden ser också över sina egna lokaler och bostadshotellet, ett korttidsboende som staden har för snabba bostadslösningar. Eftersom cirka 20 personer med uppehållstillstånd kommer till ön per månad under 2016 behöver bostadsfrågan lösas. Det behövs boende både till ensamkommande barn, där mer än hälften just nu är placerade i andra kommuner, och till nyanlända med uppehållstillstånd. Enligt uppgifter från AF Bosättning (Arbetsförmedlingen) och Migrationsverket behövs cirka 105 lägenheter för att klara av att ta hand om nyanlända (med uppehållstillstånd), där hälften är familjer.

  Lidingö stad
 • Det låter fantastiskt att ni kan ordna lägenheter på Lidingö. Kan ni även hjälpa ungdomar på Lidingö som vill flytta hemifrån?

  Anna
 • Hej Anna!

  Tack för din fråga.

  Den 1 mars, 2016, trädde en ny lag i kraft om gemensamt mottagande av nyanlända. Den innebär att staden i likhet med övriga kommuner ska underlätta hanteringen av nyanlända med uppehållstillstånd. Man vill att de snabbare kommer ut i samhället och får eget boende i stället för att vara kvar på ett asylboende, som många är i dag. Motsvarande lagkrav finns inte för ungdomar på Lidingö.

  Vänliga hälsningar

  Lidingö stad
 • Hej!

  Behåller flyktingar sin förtur i bostadskön även efter "etableringsfasen", dvs när de ska stå på egna ben som andra människor? Det rimliga vore väl att de får köa som alla andra då och inte tränga undan övriga som behöver bostad.

  Lotta

  Lotta
 • Hej Lotta!

  På Lidingö finns ingen bostadskö utan det är Stockholms bostadsförmedling som är aktuell för den som söker bostad.

  När det gäller de nyanlända familjer som Lidingö stad hittills har tagit emot och som fått bostad är det Lidingö stad som står för förstahandskontraktet och hyr ur till den nyanlända familjen i andra hand. När familjen är självförsörjande och om hyresvärden så tillåter kan den aktuella familjen få ta över kontraktet.

  Med vänliga hälsningar
  Lidingö stads kundcenter

  Lena
 • Men visst står staten för alla kostnader (bostad, socialbidrag,..) fram till dess att de nyanlända är självförsörjande? Stadsjuristen gick ju ut i lokapressen och sa att det inte skulle kosta Lidingöborna en krona.

  Anna
 • Hej Anna!

  Det stämmer att staden får statlig ersättning som ska räcka till boende och mat för de nyanlända. De som har uppehållstillstånd och har fått sin asylansökan godkänd får hjälp av Lidingö stad under två år (etableringstid). Under etableringstiden ger Migrationsverket finansiellt stöd till staden. Familjen får en individuellt prövad etableringsersättning som brukar ligga runt 6 500 kronor per vuxen och månad. Under etableringstiden hjälper Lidingö stad till med boende, kontakt med arbetsförmedlingen, att ordna skola, förskola, kurs i svenska (sfi), sjukvård. De nyanlända ska få tillgång till det som samhället erbjuder alla medborgare. Efter etableringstiden ska de klara sig på egen hand.

  Utgångspunkten är att de kostnader som kommunerna haft under etableringstiden ska vara täckta efter två år. Det som kan tillkomma är till exempel extra kostnader för den kommunala administrationen om staden behöver anställa fler lärare, socialsekreterare och andra.

  Det är viktigt att arbeta på ett bra sätt med integrationen och svenskundervisningen så att många kommer ut i samhället snabbt och blir självförsörjande. Då minskar kostnaderna totalt sett och intäkterna ökar (i form av exempelvis skatt).

  Det vår stadsjurist refererade till i Lidingö Tidning som inte kostar Lidingöborna något är det tillfälliga evakueringsboendet för asylsökande som staden driver.

  Med vänliga hälsningar
  Lidingö stads kundcenter
  Lena
 • Vilket snömos, i realiteten kommer majoriteten av dessa bli bidragstagare i många år som kommunen måste försörja efter två år. Oavsett är staten och kommunens pengar skattepengar.

  Källa: http://arbetsmarknadsnytt.se/blogg/inlagg/nyanl...

  Patrick
 • Hej Lena!
  Vad händer om kommunen inte kan få fram dessa 105 lägenheter?
  Kan man fortsätta placera nyanlända och ensamkommande i andra kommuner under tiden?

  SG
 • Hej!

  Staden bedömer att bostadsfrågan kommer att lösas. Samtidigt som vi arbetar med att få fram lägenheter planerar vi också för enklare och mer temporära boendelösningar som kan användas tillfälligt.

  Man kan placera ensamkommande barn, som söker asyl, i andra kommuner men inte nyanlända (med uppehållstillstånd) eftersom vi enligt lag ska ordna boende åt dem.

  Med vänliga hälsningar
  Lidingö stads kundcenter

  Lena
 • Hej
  Hur många nyproducerade lägenheter tar Lidingö Stad bort från bostadskön för att förmedla till nyanlända (enligt Lidingömodellen)?

  Hur många av dessa ligger i Dalenum?

  Hur finansierar Lidingö Stad detta? Hyrorna i nyproduktionen är ju mycket höga, ca 14000 kr/mån för en 3:a (80 kvm) i Dalenum. Får staden täckning för hela hyreskostnaden från staten?

  Vad händer efter etableringstiden? De flesta nyanlända behöver många år innan de kan hitta egen försörjning. Räcker försörjningsstöd och bostadsbidrag för att betala hyran eller måste de hitta en billigare boende?

  De ensamkommande kommer väl också att behöva lägenheter?
  Planerar Lidingö Stad att även ge dessa ungdomar förtur till lägenheter och bidra till hyran?

  Joel
 • Hej Joel,

  Vi förstår att det finns mycket frågor, funderingar och viss oro kring mottagande av nyanlända och integration. En del frågor kan vi svara på, andra kan vi inte ge tydliga svar på. Det här är en ny situation för oss, liksom för landets övriga kommuner.

  Givetvis ska vi arbeta för att så många som möjligt kommer ut i arbetslivet snabbt, men några garantier finns förstås inte för när varje individ eller familj blir självförsörjande.

  På Lidingö finns ingen bostadskö, det är Stockholms bostadförmedling som är aktuell för den som söker bostad.

  Vi återkommer till dig med svar på dina övriga frågor i inlägget, som vi tyvärr inte kan svara på just idag.

  Med vänliga hälsningar
  Lidingö stads kundcenter

  Lena
 • Hej,
  Men ni måste ju förstå att det kan uppfattas som oerhört provocerande och knappast förbättrar synen på flyktingar om dessa kan få en massa hyresrätter i nybyggt och påkostat boende med toppläge betalat av kommunen för obestämd framtid. Det finns ju då inget incitament att bli självförsörjande eftersom samma boendestandard blir extremt svårt att nå med egna medel för personerna. En lägenhet som vanliga personer endast kan drömma om ska alltså ges bara på den grunden att man kommer från ett annat land och dessutom betalas av det allmänna. Då måste enkla provisoriska boenden vara mycket bättre, det sticker inte lika illa i ögonen.

  Maria
 • Hej!

  Enligt den nya bosättningslagen från 1 mars ska varje kommun ordna bostad till ett visst antal personer årligen, enligt ett fördelningstal. Staden arbetar precis som andra kommuner intensivt med att lösa bostadsfrågan och undersöker alla tänkbara alternativ.

  Den så kallade Lidingömodellen innebär att staden inför varje nyproduktion av hyresrätter förhandlar fram en viss procent av lägenheterna för stadens behov. Lägenheterna hyrs i sin tur ut till medborgare som behöver någon form av stöd. Det finns ingen bostadskö till dessa lägenheter.

  Dalénum är inget undantag från denna fördelningsmodell. Där kommer staden att få sex stycken lägenheter (2:or och 3:or).

  Lägenheterna finansieras under etableringstiden genom det statliga stöd som varje vuxen får (6 500 kr netto) samt genom bostadsbidrag, bostadstillägg och i förekommande fall barnbidrag. Det är tillåtet att tjäna egna pengar inom etableringstiden (upp till 8 000 kr per person och månad netto).

  Efter etableringstiden är de nyanlända att räkna som vilken medborgare som helst. Uppfyller man hyresvärdens krav (arbete, inkomst, etc.) kan man få överta kontraktet. Om inte kan man få fortsätta hyra i andra hand. De som har för dyrt boende får hjälp under en viss tid att hitta billigare bostad (så kallad rådrumstid).

  Med vänliga hälsningar
  Lidingö stads kundcenter

  Lena
 • Jag är extremt förvånad över att inte lika-principen om nu en flytt eller uppsägning inträffar tack vare att nyanlända ska placeras. Den som är intresserad att byta bostad, inte tvingas, ska få ett bättre alternativ än de har idag. På det sättet så kommer det finnas en acceptans för placeringarna. Det är inte en bra signal att skicka till de nyanlända att de ska få tillgång till en nybyggd lägenhet i Dalénum när en vanlig lidingöbo inte får samma chans. Om lidingöbon då tar erbjudandet att flytta från sitt nuvarande boende så ska den lägenheten bli tillgänglig för de nyanlända. De nyanlända ska ta samma resa som vi övriga i samhället.

  En fråga till, vilka ska stå för kostnaderna när etableringstiden avslutas?

  Joachim Hägg
 • Efter etableringsfasen (2 år) beräknas man vara självförsörjande. Är man inte det får man vända sig till kommunens socialtjänst.

  Lidingö stad
 • Hej!
  Det cirkulerar en artikel på Facebook som jag tycker låter märklig. I den står det att ni vräker självförsörjande och välfungerande familjer i förmån för nyanlända. Två familjer har namngetts, familjer ni ska ha vräkt, av ingen annan anledning än att nyanlända nyanlända ska flytta in. Tacksam för svar. Titti

  Titti
 • Hej Titti

  Lidingö stad försöker lösa situationer när enskilda medborgare är i akut behov av ett tillfälligt boende. Därmed behöver vi ha ett antal lediga lägenheter och tecknar således inga förstahandskontrakt. Det är alltid tidsbestämda kontrakt, vanligtvis på två år. Kontraktstiden för hyresrätter kan i enstaka fall förlängas med ytterligare två år.

  Många är i behov av en tillfällig bostad och staden avgör vem som får teckna korttidskontrakt. Lägenheterna är inte vikta åt någon speciell grupp människor, det är behoven som styr.

  Lidingö stad är mycket tydlig med de villkor som gäller för det tillfälliga boendet. Vi säger aldrig upp någon med kort varsel, utan det sker skriftligt i god tid. Detta för att hyresgästen ska få en möjlighet att hitta en egen lösning. Oftast kontaktas hyresgästen även muntligen för en dialog.

  Mer information hittar du här

  Lidingö stad
 • Hej

  Vad är planen med det nya lägenhetshotellet vid AGA. Planerar kommunen att hyra in nyanlända i detta?

  Vem ska driva hotellet, är det kommunen eller en privat aktör?

  Patrick
 • Hej Patrick!

  Det är en privat aktör som har byggt och driver lägenhetshotellet (Slättö Förvaltning AB). Staden har i dagsläget inga planer på att hyra lägenheter i lägenhetshotellet.

  Med vänliga hälsningar
  Lidingö stads kundcenter

  Lena
 • Hej.
  Jag hittade denna tråd nu och blir lite förvånad när jag läser Lenas svar.
  Lena säger o ena sidan:
  "Lidingö stad försöker lösa situationer när enskilda medborgare är i akut behov av ett tillfälligt boende. Därmed behöver vi ha ett antal lediga lägenheter och tecknar således inga förstahandskontrakt. Det är alltid tidsbestämda kontrakt, vanligtvis på två år. Kontraktstiden för hyresrätter kan i enstaka fall förlängas med ytterligare två år.
  Många är i behov av en tillfällig bostad och staden avgör vem som får teckna korttidskontrakt. Lägenheterna är inte vikta åt någon speciell grupp människor, det är behoven som styr."

  Allt detta låter jätte bra och förmodligen har man tänkt till om detta.

  Men sen kommer det som skiljer nyanlända mot andra. Lena säger sen också att:
  "Efter etableringstiden är de nyanlända att räkna som vilken medborgare som helst. Uppfyller man hyresvärdens krav (arbete, inkomst, etc.) kan man få överta kontraktet. Om inte kan man få fortsätta hyra i andra hand."
  Så de nyanlända kan alltså få överta dessa lägenheter efter 2 år om de är självförsörjande, vilket en medborgare inte får utan ska själv då leta nytt boende. Men sen också, är inte de nyanlända självförsörjande efter 2 år så får de bo kvar som andrahands hyresgäst med social hjälp som betalar.
  Detta får dock inte övriga medborgare utan de får då (enligt rykten FB) lämna för mer behövande.
  Hur har Lidingö stad tänkt här?
  Är alla lika o har samma förutsättningar att "få" en bostad?
  Jag har bara skrivit dessa kommentarer enbort med uppgifter från denna tråd och skulle allt ha ordnat sig för alla som behöver bostad på Lidingö som inte står här så "stämmer kanske inte alla uppgifter".
  Hoppas annars på en bättre lösning för alla grupper.
  Leif
 • Hej Leif,
   
  Staden måste ordna boende för anvisade nyanlända under etableringstiden som är två år. När de två åren har gått avslutas kontraktet och staden har då ingen skyldighet att ordna boende.
   
  Efter etableringstiden beräknas man som nyanländ vara självförsörjande och man ansvarar då för att ordna eget boende. Detta gäller även andra som oavsett anledning fått hjälp med bostad via staden. När kontraktet med staden avslutats kan den boende själv som privatperson kolla med hyresvärden om den kan överta kontraktet. Detta är inget Lidingö stad styr över utan det är hyresvärden som beslutar detta i varje enskilt fall.

  Vänliga hälsningar,
  Lidingö stad
 • I vår blir det två år sedan de nyanlända anvisades till Lidingö, vad händer rent praktiskt med de som då inte kunnat ordna eget boende eller försörjning? Kommer de att vräkas från lägenheterna så att nya nyanlända anvisade till Lidingö kan få dem?
  Erik
 • Hej Erik,

  De nyanlända som efter etableringstidens slut (vilket sker efter 2 år) inte kunnat finna eget boende kommer att sägas upp från sina bostäder som de fått av Lidingö stad.

  De nyanlända har därefter samma rätt som övriga medborgare i Lidingö stad att ansöka om bistånd i form av bostad hos Omsorg-och socialförvaltningen. Eftersom det råder en bostadsbrist så innebär det ett tillfälligt boende, t.ex. vandrarhem eller liknande.

  Mycket riktig är en annan anledning till detta också att staden fortsatt måste kunna ta emot fler nyanlända som anvisas staden.

  Med vänliga hälsningar
  Lidingö stads kundcenter


  Daniel Kundtjänsthandläggare
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.