Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Är det hundförbud på skolgården?

Hej
Det påstås att det är hundförbud på de kommunala skolgårdarna. Stämmer verkligen det? Alltså skulle det vara förbjudet att ta med hund vid hämtning/lämning?
Avser såklart inte inne i byggnader utan endast korttidsvistelse vid hämtning och lämning.

Kommentarer

 • Hej Fredrik!


  Det finns idag inget centralt beslut om hundförbud på de kommunala skolgårdarna. Varje enskild skolledning (rektor) kan och får själv bestämma vem som får vistas inom skolans område och kan alltså införa hundförbud.

  Skolfastigheter och skolgårdar är tomtmark och inte allmän platsmark. Tillträde till vanlig tomtmark kan inte regleras i de lokala ordningsföreskrifterna utan fastighetsägaren/hyresgästen bestämmer vem som får vistas där. När det gäller de kommunala skolfastigheterna är det utbildningsförvaltningen som är hyresgäst.

  Med vänliga hälsningar
  Lidingö stads kundcenter
  Lena
 • Hej.
  Ok, då får jag göra frågan mer specifik - Vad gäller för Högsätraskolan ?

 • Hej igen Johan!

  Skolledningen på Högsätra skola anser inte att det är lämpligt att ha med hunden på skolgården vid hämtning och lämning av barn på skolan. Men i dagsläget finns det inget formellt hundförbud.

  Om man absolut inte kan lämna hunden på lämplig plats utanför skolgårdens område ska hunden givetvis vara kopplad.

  Har du fler frågor om detta så kontakta gärna skolledningen på Högsätra skola.

  Med vänliga hälsningar
  Lidingö stads kundcenter

  Lena
 • Hej
  Kan ni kontrollera det där med stadens jurister. Skolgård är allmän plats och kan inte regleras hur som helst. Dvs jag tvivlar på att rektorn kan fatta sådana beslut.
 • Hej igen!

  Jag har nu stämt av med vår stadsjurist som bekräftar att svaret nedan stämmer.

  "Det finns idag inget centralt beslut om hundförbud på de kommunala skolgårdarna. Varje enskild skolledning (rektor) kan och får själv bestämma vem som får vistas inom skolans område och kan alltså införa hundförbud.

  Skolfastigheter och skolgårdar är tomtmark och inte allmän platsmark. Tillträde till vanlig tomtmark kan inte regleras i de lokala ordningsföreskrifterna utan fastighetsägaren/hyresgästen bestämmer vem som får vistas där. När det gäller de kommunala skolfastigheterna är det utbildningsförvaltningen som är hyresgäst."

  Med vänliga hälsningar,
  Kundcenter Lidingö stad

  Sandra Kundcenterhandläggare
 • Tillägg till svar ovan:

  Det är riktigt att allmän plats är ett område som allmänheten har tillträde till, men det betyder inte att alla områden som allmänheten har möjlighet att beträda är allmän plats. Allmän plats är ett i detaljplan fastställt område som är avsett för ett gemensamt behov. Inga skolgårdar eller skolområden är reglerade som allmän plats i detaljplan, utan som tomtmark.

  Med vänliga hälsningar,
  Kundcenter Lidingö stad
  Sandra Kundcenterhandläggare
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.