Hastighetsgräns i Dalenum ?


På Ackumulatorvägen och Periskopvägen kör bilar, mopeder och byggfordon för fort.
Det saknas riktiga övergångsställen som gör att fotgängare, cyklister och bilar får samsas om vägarna i båda riktningarna. Det bor många barn och äldre i området som dagligen drabbas av detta.
Vad är det för hastighetsgräns i Dalenum ? Det finns inte en enda hastighetsskylt som upplyser om detta.
Hastighets skyltar och fartgupp skulle stävja detta problem.
Det är en tidsfråga innan en olycka inträffar vid korsningen Ackumulatorvägen/Periskopvägen.
Rothe Leijnad Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!

  Hela Periskopvägen är ett gångfartsområde och skyltar finns på Ackumulatorvägen som påvisar att man kommer in i ett gångfartsområde när man passerat Periskopvägen. Inom ett gångfartsområde får man endast köra i gångfart och man har väjningsplikt mot gående. Parkering får ej ske på andra platser än markerade P-platser.

  Med vänliga hälsningar,
  Sara
  Kundcenter Lidingö stad

  Sara Kundtjänsthandläggare
 • Hej
  Ok tack för svaret.
  Dock kvarstår fortfarande problemet med att vissa bilar kör upp mot 50km/h på Periskopvägen.
  Det stämmer att det finns skyltar som visar att det är gångfartsområde men det finns flera vägar in till Periskopvägen som inte påvisar detta.

  Rothe Leijnad
 • Hej!

  Då ska vi se över skyltningen längs Periskopvägen eftersom det behöver finnas skyltar vid alla infarter.
  Hastigheten in till Dalénum är skyltad 30 km/h och då gäller det hela området. Vi lägger ett ärende med önskemål om fler skyltar.

  Med vänliga hälsningar,
  Kundcenter Lidingö stad
  Alexandra
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.