Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Har staden köpt bostadsrätter för att ta emot nyanlända?

Det händer att staden köper bostadsrätter för att lösa akuta bostadsbehov, men det sker inte regelmässigt och inte i någon större utsträckning. Sammanlagt äger staden 157 bostadsrätter som sedan hyrs ut i andra hand, främst inom socialtjänsten men också till nyanlända.

Lidingö stad Rapportera olämpligt innehåll
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • De flesta av bostadsrätterna har köpts in när det kommunalägda Lidingöhem har sålt fastigheter vid ombildning till bostadsrätter, exempelvis i Gångsätra. Lidingö stad har de senaste 15 åren löst/köpt samtliga hyresrätter som staden har haft hyreskontrakt på vid försäljningstillfället. Efter det har staden köpt en bostadsrätt 2012 och sedan två till nu i somras.

  Uthyrning av bostadsrätter är ett sätt av flera som staden arbetar med för att lösa behovet av bostäder för bostadssociala ändamål. Det vanligaste sättet är att staden hyr lägenheter i första hand, antingen av Lidingöhem eller av privata hyresvärdar, som sedan hyrs ut i andra hand.

  – Jag kan förstå att en del uppfattar det som orättvist att kommunen ordnar bostad åt vissa men inte åt andra. Men kommunen har inget val och detta är ju ingenting som sker godtyckligt. Lidingö stad har liksom andra kommuner en lagstadgad skyldighet att ordna bostäder åt vissa grupper och då måste vi förstås göra det, säger stadsjuristen Johan Alfredsson.

  Lidingö stad
 • Kommunen har visst ett val. Se bara på Ekerö kommun.

  Ekerö kommun tänker ta en paus i mottagandet av nyanlända – redan i november. Inom kort ska det meddelas till länsstyrelsen och Migrationsverket.

  – Vi har uttömt alla våra möjligheter för bra boende. Vi har inga bostäder och får inte in några bostäder, säger Adam Reuterskiöld.

  Han känner att det saknas förståelse för kommunernas situation.

  – Jag känner en stor skillnad mellan intentionen från riksplanet och de faktiska förutsättningarna i kommunerna, säger Adam Reuterskiöld.

  http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/ekero-kom...

  Bengt
 • Hej Bengt!

  Vi, liksom alla kommuner, har enligt lag skyldighet att ta emot nyanlända. I år ska Lidingö stad ta emot 171 personer och nästa år 242 personer. Vi arbetar enligt bosättningslagen och kommer inte att avbryta vårt mottagande.

  Vänliga hälsningar

  Lidingö stad

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan bli synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy