Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Golvbrunn i garage

Hej.
Vad har ni för regler gällande golvbrunnar i garage?
Måste den gå på oljeavskiljare?
Detta gäller i en tillbyggnad på ca 60 kvm.


Kommentarer

 • Hej Calle!

  Privata garage som nyuppförs och som har plats för ett fåtal
  fordon ska som regel inte ha golvbrunn. Eftersom fordon ska tvättas hos
  fordonstvättar med rening finns det ingen anledning för garage att ha
  golvavlopp kopplat till det kommunala spillvattennätet.

  Smältvatten som
  uppkommer i garaget ska inte avledas till spillvattennätet eftersom det inte innehåller
  några behandlingsbara näringsämnen. Det finns också en risk att dagvatten kan
  tränga in i källaren/garaget vid kraftigt regn. Garage ska i första hand
  torrstädas genom sopning. Är det blött kan man skrapa ut vatten och grus.
  Skurvatten som uppstår i garage ska som regel inte hällas ut i avloppet på
  grund av dess metallinnehåll.

  Med vänliga hälsningar,
  Kundcenter Lidingö stad


  Sandra Kundcenterhandläggare
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.