Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Förskola Dalénum

Kommer det att öppna en förskola i Dalenum?

Kommentarer

 • Hej Erik!

  Mark finns upplåten för att bygga förskola i Dalénum men i dagsläget finns det inga planer att bygga en förskola.
 • Ok tack för svaret. Följdfrågan blir då varför det inte finns några planer än?  Om nu det byggs en helt ny stadsdel med över tusen invånare.
 • Hej igen Erik!

  Du får ursäkta, men efter ytterligare grävande i frågan har vi nu fått veta att det faktiskt finns planer på att bygga en ny förskola i Dalénum.

  Lärande-och kulturförvaltningen önskar göra en förstudie för ny förskola med plats för 150 barn på tomten i hörnet av Agavägen och Brostugevägen. Se grön cirkel i bilden nedanför.  OBS: Den röda cirkeln indikerar en annan potentiell placering av förskola. Förvaltningen och kommunala förskolan anser dock att denna tomt, som ligger mellan Skärsätra hamnväg och Villa Agadir, är för liten för att rymma en tillräckligt stor förskola som ska bära sig ekonomiskt.

  Det som fördröjer beslutet om att sätta i gång med en förstudie direkt är att staden även måste besluta om vilka fler verksamheter som ska etableras inom området. Beslutet om var en ny simhall ska byggas är ett av ärendena som påverkar en ny förskola.


  Med vänliga hälsningar
  Lidingö stads kundcenter

  Daniel Kundtjänsthandläggare
 • Dalenum-området är i stort behov av en förskola, det är förvånande (och under all kritik) att arbetet med detta inte påbörjats mycket tidigare. Hur ser tidsplanen ut? En uppdatering kring läget sedan förra inlägget i oktober skulle vara väldigt intressant, särskilt eftersom badhuset nu har klubbats igenom. Går det att uppskatta när de första barnen kan tänkas börja?
 • Hej Cecilia!

  Det pågår för tillfället ett arbete med att planera för en ny förskola.
  Det är ännu inte bestämt vem som ska bygga (kommunen eller en fristående aktör) samt på vilken plats förskolan ska placeras.
  I dagsläget vet vi därför inte när en förskola kan öppna i Dalénum.

  Med vänliga hälsningar
  Lidingö stads kundcenter
  Sandra Kundcenterhandläggare
 • Hej! Jag är också intresserad av denna fråga - vore toppen om det kunde öppna något inom kort då det verkar vara väldigt ont om platser.  Har ni fått någon ny information om frågan?
  MVH
 • Hej Kristin!

  Ber om ursäkt för att svar dröjt.
  Jag har stämt av med lärande- och kulturförvaltningen.
  Det finns ingen ny information att ge, utöver det som jag skrev i mitt tidigare inlägg.

  Med vänliga hälsningar,
  Lidingö stads kundcenter
  Sandra Kundcenterhandläggare
 • Hej! Jag undrar om det finns ny information i frågan idag?

  Hälsningar Hanna
 • Hej Hanna!

  Vi har fortfarande ingen ny information att ge angående förskolan. Håll gärna utkik efter nyheter på stadens hemsida.

  Med vänliga hälsningar,
  Kundcenter Lidingö stad
  Sandra Kundcenterhandläggare
 • Hej,

  Har något beslut tagits ännu?

  Mvh
 • Hej Elin!

  Ambitionen finns att på sikt starta en kommunal förskola i Dalénum.
  Berörda förvaltningar tittar på möjligheterna att hyra en lokal inom området där en förskola kan bedrivas. Tidsplanen är dock inte satt ännu och beror bland annat på vilken lokal som blir aktuell.

  Trevlig midsommar!

  Med vänliga hälsningar,
  Kundcenter Lidingö stad
  Sandra Kundcenterhandläggare
 • Hej,

  Jag tänkte följa upp och se hur det går med byggandet av förskola? Något nytt?
  Tack
  Hälsningar
  Ramin
 • Hej Ramin,

  Det finns fortfarande inga politiska beslut om att starta en förskola i Dalénum.
  Det enda beslut som har tagits i denna fråga är beslutet i utbildningsnämnden att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse om behovet av en ny större förskola inom Dalénum till kommunstyrelsen.

  Av denna anledning så har LKF gjort en begäran till TFF att de ska arbeta för att hyra in en lokal inom Dalénum där Lidingö stad kan bedriva en kommunal förskola. 
  Vad denna begäran kommer innebära vet vi inget om. Men förhoppningen är att TFF ska kunna upprätta något hyresavtal med någon fastighetsägare i Dalénum om att hyra in en lämplig lokal som skulle kunna få bygglov och fungera som förskola.

  Med vänliga hälsningar,
  Kundcenter Lidingö stad

 • Enligt ryktet på Dalénumkajen så planeras det att byggas en förskola i jm's kontor i agalokalerna. Stämmer det?
 • Hej Martin,

  Det är fortfarande inga politiska beslut tagna.
  Lärande- och kulturförvaltningen och den kommunala förskolan har begärt att Teknik- och fastighetsförvaltningen ska arbeta för att hyra in en lokal inom Dalénum där Lidingö stad kan bedriva en kommunal förskola.

  Tekink- och fastighetsförvaltningen utreder just nu olika alternativ i Dalénum som kommer att presenteras under hösten och som Lärande- och kulturförvaltningen och Utbildningsnämnden kommer att få ta ställning till.

  Med vänliga hälsningar,
  Kundcenter Lidingö stad
 • Hej

  Finns det någon uppdatering gällande detta? Har alternativ presenterats ännu?

  Vänliga hälsningar,
 • Hej Elin,

  Det finns fortfarande inga politiska beslut på att starta upp en förskola i Dalénum.
  Däremot i det nya majoritetsprogrammet för 2019-2022 står det att en ny förskola ska etableras i Dalénum.

  Med vänliga hälsningar,
  Kundcenter Lidingö stad
 • Hej,

  Enligt tidigare inlägg skulle Teknik- och fastighetsförvaltningen presentera alternativ under hösten. Har dessa lagts fram än?

  Om inte, vem kan man höra av sig till för att få en uppdatering i frågan och var flaskhalsarna finns? Vi är många föräldrar i Dalénum som ställer oss frågande till hur det kan byggas 1000 lägenheter utan någon planerad infrastruktur för barnomsorg.

  Mvh Desirée
  Desirée
 • Hej Desirée,

  Det finns fortfarande inga politiska beslut på att starta upp en förskola i Dalénum.

  Vänligen vänd dig till nämndordförande Hans Barje på utbildningsnämnden för ytterligare information.  

  Med vänliga hälsningar,
  Kundcenter Lidingö stad
  Elinor
 • Hej,

  När beräknas politiskt beslut om att starta upp förskola tas? Har teknik- och fastighetsförvaltningen presenterat alternativ ännu? Om inte, vad är anledningen till fördröjningen (eftersom sådana alternativ skulle ha presenterats i höstats) och när beräknas alternativ nu presenteras?

  Vänliga hälsningar,

  Elin
  Elin
 • Hej Elin,

  Det finns fortfarande inga politiska beslut om att starta en förskola i Dalénum.

  För mer information vänligen kontakta Amelie Tarschys Ingre ordförande i utbildningsnämnden.


  Med vänliga hälsningar,
  Kundcenter Lidingö stad
  Elinor
 • Hej alla berörda
  Jag fick svar från Amelie Tarschys Ingre.

  Hon skriver citat
  "tack för ditt mail. Jag har också barn och förstår din frustration. Sedan en knapp månad är jag ny ordförande för utbildningsnämnden och vet att en ny förskola i Dalénum är hett efterlängtad. Det står också högt på min priolista. Min förhoppning är att vi kommer att kunna fatta beslut under våren."
  Martin
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.