Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Fiske i Kottlasjön

I minst tio års tid verkar kommunen ha rekommenderat folk att inte fiska i Kottlasjön för att det råder oklarheter om fiskerätten. Är det inte dags att reda ut detta nu snart? Det finns hur mycket fisk som helst i sjön nu, och att låta möjligheten till sportfiske för allmänheten gå till spillo på grund av något trams med de få boende runt sjön är förkastligt. Det borde inte vara något problem att låta folk fiska mellan Mölna och Breviksbadet. Jag skulle gärna betala för mig i form av fiskekort, men att låta det förbli ”oklart” är bara så tråkigt.

Kommentarer

 • Hej Patrik!

  Du har rätt i att det finns mycket fisk i Kottlasjön. Det visar det provfiske som staden lät göra 2016. Problemet är att merparten av fisken är karpfisk som mört, ruda och sutare. Det är därför inte lämpligt att i nuläget fiska upp rovfisk som gädda och abborre ur sjön. Abborrarna och gäddorna är viktiga för att hålla nere bestånden av karpfisk. I nuläget skulle vi behöva fler stora abborrar och gäddor i sjön inte färre.
  Lidingö stad storsatsade förra året på åtgärder för att minska algblomningarna i sjön, för att sjön skulle få ett klarare vatten. Om mängden rovfisk skulle minska i förhållande till mängden karpfisk, så skulle det kunna förstöra effekterna av de åtgärder som genomfördes förra året. Det är därför inte lämpligt att i nuläget öka fisket i sjön. Staden kommer att följa utvecklingen genom att med några års mellanrum följa upp utvecklingen av fiskbestånden.
  Förhoppningsvis leder åtgärderna som genomfördes förra året på sikt till att andelen rovfisk kommer att öka i förhållande till mängden karpfisk. Det skulle i det läget kunna tänkas att tillåta ett begränsat fiske för allmänheten i sjön. Då skulle det kunna tänkas vara motiverat att satsa de stora ekonomiska medel som behövs för att reda ut fiskerättigheterna i Kottlasjön. Det är tyvärr väldigt komplext att utreda fiskerättigheterna i Kottlasjön, så det kommer röra sig om många hundratusen kronor för en sådan utredning. Det finns ingen del av sjön där det är enkelt att utreda fiskerättigheterna. Det är inte bara närboende som har fiskerättigheter utan många andra också och dessa rättigheter kan vara flera hundra år gamla så det är många dokument som måste gås igenom. När fiskbestånden utvecklats så det kan vara ok att fiska abborre och gädda i sjön så kommer vi försöka få pengar för att utreda fiskerättigheterna i sjön.

  Med vänlig hälsning

  Kundcenter Lidingö stad
  Alexandra
 • Hej!

  Tack för svar!

  Jag hittade följande dokument på internet från Lidingö stad vilket verkar vara någon form av handelsplan ni har skapat. Där står det med att ni ska utreda fiskerättigheterna i sjön, att detta ska ta 0-5 år och att det uppskattas som en medelhög kostnad. Är detta något ni har frångått? Länken finns nedan. 

  https://www.lidingo.se/download/18.4f1828d515903f133b949050/1492694148941/Blåplan_20170316_stor_Del7.pdf

  Jag träffade en man idag som påstod att man visst får fiska på södra delen av sjön där det är allmänningen. Där finns det heller inga skyltar om att fiske är förbjudet. På skyltarna vid norra sidan om sjön står det uttryckligen att förbudet gäller denna del av sjön. Kan ni verkligen straffa någon för att denne fiskar vid södra delen av sjön?

  Patrik
  Patrik
 • Hej igen Patrik

  Det är bara de som har fiskerättigheter i Kottlasjön som får fiska i sjön. Fiske är förbjudet för allmänheten i hela sjön. Skyltningen är felaktig runt sjön. De flesta skyltar som satts upp runt sjön har inte Lidingö stad satt upp. Det är någon eller några okända personer som satt upp dessa skyltar helt utan tillstånd och dessutom skrivit Lidingö stad på dem. Staden har beställt eller är på väg att beställa nedtagning av dessa skyltar. Vi vill inte ha en massa skyltar i reservatet, men fiskeförbud gäller i alla fall.

  En annan åtgärd i blåplanen är att vi ska informera om att fiske inte är fritt i Kottlasjön.

  Du har läst remissversionen av blåplanen. I den färdiga Blåplanen (som antagits av politikerna i kommunfullmäktige) är tidsplanen för att utreda fiskerättigheterna och ta fram en förvaltningsplan betydligt längre än den du angett.

  Med vänlig hälsning

  Kundcenter Lidingö stad


  Alexandra
 • Hej,

  Hur kan fisket vara förbjudet tills det är utrett vem som har fiskerätten? Vad för lagar/regler/bestämmelser baseras det på?

  Fisketillsynsmannen på Lidingö verkar mena att han inte har rätt att agera mot någon som fiskar i sjön, utan han kan bara avråda att fiska. Enligt vad han skrivit på internet verkar ni dessutom vetat om att skyltarna inte är era sedan 2016. Varför tar det så lång tid att ta ner dem?
  Patrik
 • Hej igen!

  Jag ser exakt samma tidsplan och uppskattning av av kostnaden i den färdiga blåslagen. Medelhög kostnad och att det ska vara klart inom 5 år.

  Lite mer grävande får mig att inse att det verkar känt bland folk vem som förmodligen satt upp skyltarna och att denna person även går runt och påstår sig vara fisketillsynsman och hotar folk som fiskar i sjön. Bland annat verkan denna person ha hotat en 2,5 år gammal flicka som metat i sjön med att beslagta hennes metspö. Är detta känt av kommunen?
  Patrik
 • Hej Patrik!

  Det fria handredskapsfisket gäller bara vid kusten och i
  landets fem största sjöar. Fiske är generellt förbjudet i alla sjöar som är
  mindre än Storsjön. I medelstora och mindre sjöar är det bara de som äger
  fiskerätt som har rätt att fiska. En fiskerättsinhavare t.ex. Lidingö stad
  skulle kunna tillåta fiske på sitt vatten men då måste det först utredas hur
  fiskerättigheterna i Kottlasjön ser ut. Så därför måste fisket vara förbjudet
  för allmänheten tills fiskerättigheterna har utretts.

  Varför skyltarna ännu inte tagits bort vet jag inte. Det kan ha fallit mellan stolarna. Vi har nu en natur och fritidsgrupp som ses en gång i månaden för att saker inte ska hamna mellan stolarna, så jag hoppas att skyltarna snart är borta.

  Lidingö stad känner så, vitt jag vet inte till, att någon felaktivt uppger sig för att vara fisketillsynsman och att den personen avhyser folk från att fiska.

  Om du har fler frågor får du gärna ringa till kundtjänst på 08-731 30 00 och be att få prata med en handläggare.

  Med vänlig hälsning

  Kundcenter Lidingö stad


  Alexandra
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.