Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad händer med restaurangen i Rudboda?

Vad blir det för verksamhet i lokalerna?

Lidingö stad Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Lidingö stad har beslutat att avsluta arrendeavtalet med den indiska restaurangen i fastigheten Byalaget 1, korsningen Elfviksvägen-Södergarnsvägen i Rudboda. Hur fastigheten ska användas i framtiden är ännu inte bestämt.

  Restaurangen har under en längre tid varit till försäljning. Det har dock visat sig svårt att driva den typen av verksamhet i området och därför väljer staden att upplösa arrendeavtalet.

  Staden har tidigare beslutat att lägga ned förskolan Yttringe inom samma fastighet. Orsaken är att elevunderlaget är för litet och att prognoserna visar att ingen ökad efterfrågan på platser heller är att vänta. Staden slår därför ihop Yttringe förskola med Björklövets förskola i Rudboda centrum från höstterminen.

  Då staden nu äger marken i hela området ges förutsättningar för en långsiktigt hållbar markanvändning. Detaljplanen medger centrumändamål där till exempel butiker, service, kontor, bio, föreningslokaler och restauranger ingår, men det är ännu inte bestämt hur fastigheten ska användas. Arrendeavtalet upphör att gälla från den 1 maj.

  Lidingö stad
 • Har ni fått klart i hur marken/området skall användas? Ska den gamla restauranglokalen rivas? Och isåfall när?

  Per
 • Hej Per,

  Fastigheten i Rudboda ska rivas och beräknas påbörjas i höst. Det finns inga andra planer för marken i nuläget.

  Med vänliga hälsningar
  Lidingö stads kundcenter

  Magnus Processkoordinator
 • Och då byggs det ett asylboende eller? Ryktas om det bland samföldigheten samt bland alla boende...

  Lars-Johan
 • Hej Lars-Johan,

  Lidingö stad har inga planer idag, det enda som är bestämt är rivningen av den gamla fastigheten.

  Med vänliga hälsningar
  Lidingö stads kundcenter

  Magnus Processkoordinator
 • Hej,

  Läste just i Lidingö Tidning att kommunen ska bygga paviljonger för nyanlända - kommer ni att bygga sådana vid den stängda restaurangen I Rudboda? Den bredvid nya Ur & Skur.

  Johan
 • Vad händer med Villa Karlshäll?

  Bengt
 • Hej Johan

  Vi har i nuläget tyvärr inget svar på var de planerade paviljongerna ska byggas. Du kan se på vår webbplats lidingo.se om det finns några nyheter om det du söker.

  Med vänliga hälsningar
  Lidingö stads kundcenter

  Magnus Processkoordinator
 • Hej Bengt,

  Lidingö stad har planer att bygga om till bostäder för kommunalt behov.

  Se också tidigare konversation på Villa Karlshäll

  Med vänliga hälsningar
  Lidingö stads kundcenter

  Magnus Processkoordinator
 • Nu har hösten passerat och restaurangen är inte riven. Hur ser planerna ut för byggnaden och marken nu? När kommer rivning att ske och vad skall marken användas till därefter?

  Per
 • Hej , tack för din fråga.

  Rivning av byggnaden startar upp i mitten av Januari, det kommer därefter bli en gräsmatta över hela den ytan.

  Med vänliga hälsningar
  Lidingö stads kundcenter

  Cecilia Kundtjänsthandläggare
 • Hej,

  Stämmer det att ni planterar gräsmattan och låter tomten (Byalaget 1) stå under tiden som ni har för avsikt att ändra detaljplanen för att kunna göra det möjligt att bygga flerfamiljshus på tomten?

  Om ni nu har för avsikt att ändra detaljplanen vilken typ av bostäder planerar ni då att bygga?

  Det låter märkligt att ni annars genomför en kostsam rivning med skattemedel om ni inte har någon mer plan för tomten än att anlägga en gräsmatta?

  Magnus
 • Hej Magnus,

  Det finns just nu inga mer konkreta planer än att den befintliga fastigheten, som är i rätt dåligt skick, ska rivas.

  Med vänliga hälsningar
  Lidingö stads kundcenter

  Lena
 • Det känns som ni mörkar sanningen.
  Osannolikt att riva och plantera gräsmatta vid gamla Indiska restaurangen Ö Rudboda utan att ni har planerat fortsättningen. Har Lidingöbor inte rätt att få mer info eller lever vi i kommun som liknar Putins Ryssland?
  Hälsning Anneli

  Anneli
 • Vi undrar också vad som planeras med Byalaget 1 (f.d. Kashmiri) utöver en gräsmatta som ni nämner. Det låter som sagt osannolikt att inga ytterligare planer finns för denna fastighet. Som boende och ägare till hus alldeles intill fastigheten har vi av naturliga skäl stort intresse av vad som kommer att ske på platsen, både på kort - och lång sikt. Det minsta man kan förvänta sig av kommunen som skattebetalare och boende är att få korrekt information fortlöpande och i god tid samt att bli visad respekt från kommunen. Ens hem och närmiljö är av förståeliga skäl av yttersta vikt för oss som bor här även ur ekonomisk synvinkel, vilket jag hoppas och förutsätter att ni förstår och tar hänsyn till.

  Kristina med familj

  Kristina
 • Hej,

  Jag är väldigt förvånad och överraskad att vi närmaste grannar till Kashmiri -tomten/lokalen inte får någon information vad som händer just nu.

  När ni skulle bygga den lilla sop/återvinningsrummet som uppfördes bredvid gamla Yttringe Förskola (nu Ur och Skur förskola) så vi fick vi, närmaste grannar till tomten, information om bygglovsansökan utdelade i våra brevlådor för att vi skulle få information och möjlighet att inkomma med synpunkter samt kunna överklaga. Det var tur, eftersom det första förslag från er inte var riktigt ordentligt genomtänkt med hänsyn till placering osv. Med kommentarer från boende så blev det dock lite bättre genomfört.

  Hur kommer det sig att vi nu inte får någon som helst information att ni ska riva tomten och vad som kommer att hända med den framledes?

  I mina ögon är det myckat märkligt och att blanda högt med lågt då ett återvinningrum (för mat osv) inte påverkar oss särskilt mycket, men att riva en lokal (därtill en hyfsat stor byggnad) och inte ge information om vad som händer med tomten precis bredvid oss är en helt annan sak.

  Jag har svårt att tro att ni stänger Yttringe FSK för att spara pengar, men att det finns resurser för att riva en lokal och inneha fastigheten ifråga utan någon framtida plan.

  Vad är era planer?

  Niklas
 • Ytterligare oförskämdhet av kommunen det som hände mig idag:
  Eftersom det är glashal väg från tunen till busshållplatsen tog jag bilen till bussen imorse ( har lätt för att få frakturer) Mkt bra att det gått att ställa bilen ibland vid gamla indiska restaurangen.
  När jag kom hem vid 17 idag för att köra hem till mitt tun blev jag minst sagt chockad över att Lidingö kommun under dagen satt upp 2 meter högt stängsel runt hela fd Kashmirrestaurangen o stängt in min bil utan öppning i stängslet. Jag fick gå runt stängslet flera varv (glashalt) för att se hur jag skulle ta mig in. Till slut såg jag att en stängsel del inte var helt igen låst så jag kunde med lite våld göra en öppning för att "befria" min bil. Hur kan Lidingö stad bete sig på detta sätt utan att informera husägarna???
  Jag har bott på Lidingö många år men detta tar priset. Samt återigen, vänligen informera snarast vad ni ämnar att göra med marken ni stängslat in. Det är helt oacceptabelt att mörka era planer. Visa oss ritningar tack! Vi har rätt att veta vad som händer i vår närmiljö.
  Hälsn Anneli med familj

  Anneli
 • Hej!

  Vi förstår att ni som bor i närområdet vill veta vad som ska hända sedan på platsen.

  Vi ska givetvis återkomma så snart vi kan ge konkreta besked men i nuläget finns inga konkreta planer eller ritningar. Det som gäller är det som står i tråden. Då staden nu äger marken i hela området ges förutsättningar för en långsiktigt hållbar markanvändning. I dagsläget vet vi inte vet exakt vad fastigheten ska användas till men vi tror att den kommer att vara värdefull för staden i framtiden.

  Anneli, vi beklagar att din bil blev instängd på fastighetstomten. Men som du konstaterade fanns en öppning där det var möjlighet att ta sig ut.

  Stängslet runt fastigheten har satts upp eftersom fastigheten ska rivas. Fastigheten, som är i relativt dåligt skick, måste rivas så att den inte står och förfaller.

  Vänliga hälsningar

  Lidingö stad
 • Hej och tack för ert svar.

  Jag har dock några uppföljningsfrågor som jag hoppas -och förväntar mig att ni ger svar på, även så konkreta som möjligt.

  För det första bor vi i anslutningen till fastigheten ifråga, så ja, vad som skall komma att hända med fastigheten framöver är i allra högsta grad en viktig fråga för oss. Vi talar trots allt om vårt hem. Således hoppas jag att ni verkligen återkommer med konkreta besked och att det förs en vettig dialog med oss boende kring vad som slutligen blir av marken. Det torde finnas standardprocedurer för detta? Vis av erfarenhet av några av kommunens tidigare sätt att informera samt hantera frågor som berör invånarnas vardag och liv inklusive vår familjs, har ni tyvärr mycket att bevisa på denna punkt.

  Håller ni för närvarande på att ändra i detaljplanen för fastigheten och om inte, finns det planer på att göra det?

  Vidare undrar jag vad en "långsiktigt hållbar markanvändning" innebär? Det framstår som en omskrivning för i princip vad som helst. Det känns inte betryggande. Detta gäller som sagt vårt hem. Det viktigaste vi har, både vad gäller trygghet, ekonomisk investering, och vårt dagliga liv.

  Jag ser fram emot att höra ifrån er ytterligare.

  Mvh,

  Kristina

  Kristina
 • Hej,

  Det känns inte som ni har lokalkännedom av området när ni nämner “..ni som bor i närområdet” eller så är ni väldigt nonchanlata mot oss.
  Vi bor nämligen 80 meter från tomten och vissa andra tunhus på vårt tun ligger ännu närmare. Det är alltså inte bara “närområde” det gäller här utan de facto intill fastigheten i vårt fall vilket gör det extra prekärt. Vi förtjänar att få lite respekt och att få veta vad som planeras.

  Vad kommer ni att göra med tomten?

  Kopierat från tidigare inlägg Lidingö Stad
  “…Rivning av byggnaden startar upp i mitten av Januari, det kommer därefter bli en gräsmatta över hela den ytan…”
  “…Då staden nu äger marken i hela området ges förutsättningar för en långsiktigt hållbar markanvändning...”

  Av er knapphändinga information så är den enda slutsatsen att det kommer bli en vildvuxen gräsmatta med gammal och undermålig parkeringplats.
  Hittills har det redan varit en avställd bil, en motorbåt samt olika skåpbilar som stått långtidsparkerade där under olika perioder.
  Det känns väldigt tråkigt och otryggt. Är tanken att området skall fortsätta användas på det sättet under den närmsta tiden? Något sorts tidspersepektiv måste ni ju ha och inte bara “för närvarande finns inga planer för området”? Det har jag i vart fall svårt att tro.

  Trots att ni nämner att inga planer finns för närvarande, är den enda rimliga tolkningen den att gräsmattan (där byggnaden stått)/parkeringsplatsen är en tillfällig lösning för att ni har andra planer som ni inte delger oss. Kommunens sätt att hantera information till oss boende är förvånade oseriös och skulle troligen inte fungera i många brancher.

  För att ta ett exempel: Hur kan man säga att “I dagsläget finns inget konkret förslag eller beslut i frågan.” (tidigare konversation på Villa Karlshäll) och sedan tio dagar senare ha hunnit lyckats vända det till ett konkret beslut samt skriva ut informationen på papper och dela ut till boendes brevlådor? Och detta i en tråd som startade för 7 månader sedan?

  Är det den framförhållningen vi ska förvänta oss? Återigen kan in svara på våra frågor och vänligen ge något mer konkret än intetsägande svar?

  Vilket person/nämnd/förvaltning är ansvarig för ärendet (så att vi kan komma i kontakt)?

  Niklas

  Niklas
 • Jag kan bara instämma med ovanstående. Om det inte finns några konkreta planer än så vill vi veta vilka alternativ som undersöks för närvarande för att inte upprepa den dåliga hanteringen av information som skedde kring Villa Karlshäll.

  David
 • Kommunen borde rimligtvis ha om inte en konkret plan, så åtminstone flera olika alternativ man överväger. Det vore på sin plats att kommunen förmedlar detta. Nonschalansen man som boende och i andra ärenden som kommuninvånare är faktiskt skrämmande och återigen förväntar jag mig mer av en kommun.

  Kristina
 • Hej!

  I detta forum svarar vi på direkta frågor på vardagar under kontorstid. Åsikter och kommentarer är givetvis välkomna, men vi kan inte bemöta dessa på samma sätt.

  Vår ambition är att lägga ut korrekt och avstämd information så snart vi har tillgång till den. Innan en fråga är beredd och avstämd internt eller ett konkret förslag finns är det däremot svårt att kommunicera något.

  I fallet Karlshäll finns inget beslut utan det som kommunicerades först till de närmast boende – och sedan på vår webb i förra veckan, var ett förslag. Det stämmer att vi några dagar dessförinnan inte kände till förslaget.

  När planer tar form för Byalaget 1, kommer vi att informera om det. Det finns inget vi hemlighåller i frågan men i nuläget finns inte mer att säga än att huset där restaurangen ligger ska rivas och marken ska återställas. Det kommer dock inte att bli en gräsmatta utan platsen ska grusbeläggas. Det förs just nu inga diskussioner om olika alternativ.

  Det är när en bygglovsansökan beviljats som de närmsta grannarna får information och möjlighet att göra sig hörd (ref till jämförelsen med när en återvinningsstation skulle uppföras). Där är vi inte i den här frågan.

  Ansvarig förvaltning för rivningen av byggnaden är teknik- och fastighetsförvaltningen. Välkommen att kontakta förvaltare Lars Jensen, lars.jensen@lidingo.se om du har frågor kring själva rivningen.

  Vänliga hälsningar

  Lidingö stad
 • Hej,

  Tack för svar.

  Några direkta uppföljningsfrågor.

  Varför har det helt plötsligt blivit ändrat till grusbeläggning och inte en gräsmatta som ni tidigare sagt?

  Att anlägga en gräsmatta exakt där lokalen har stått känns som en enkel och ej genomarbetat plan av återställande av mark.
  Att välja grusbeläggning före gräsmatta känns ännu mindre genomarbetad plan.

  Har vi boende någon möjlighet att påverka?
  Är det fler ändringar som väntas?

  Återigen, håller ni för närvarande på att ändra i detaljplanen för fastigheten och om inte, finns det planer på att göra det?
  Det har inte varit ett tydliga svar (ja/nej) hittills i frågan.

  Om vi inte kan framföra åsikter/återkopplings från detta forum, hur gör vi det på bästa sätt mot Lidingö stad?

  Niklas
 • Hej

  Ni måste ju kunna svara på om det diskuteras ändringar i detaljplanen eller vad för något det diskuteras om. Att det inte skulle föras några diskussioner alls om marken finner jag mycket svårt att tro på.
  Som många före mig påpekat så borde boende i närområdet få informationen tidigt. Det är en grannfastighet vi pratar om.

  Marie
 • Hej!

  Nej, det diskuteras inga ändringar i detaljplanen och det förs inga diskussioner om olika alternativ för denna plats.

  Huset, där restaurangen låg håller på att rivas och marken ska återställas.
  Det kommer dock att bli en gräsmatta där huset stod, och inte grus. De parkeringsmöjligheter som finns idag på fastighetsmarken kommer att finnas kvar.

  På vår webbplats kan du följa vad som händer vidare på platsen.

  Vänliga hälsningar

  Lidingö stad
 • Hej!

  Enligt offentlighetsprincipen kan handlingar kring detta begäras ut, tips till er boende.
  Detta har varit ett problem med just Lidingö kommun, där jag själv i annat ärende fick göra en JO-anmälan för att få ut handlingarna. Tjänstemannen - nuvarande stadsdirektören - fick då meddela JO att man avsåg ge mig handlingarna, och till slut fick jag detta. En fint man först försökte med var att skicka mig helt fel handlingar, men främst handlade det om helt uteblivna svar på mina mail.
  Så med andra ord:
  Begär ut handlingarna, och gör detta så många som möjligt av er. Meddela att ni behöver dem skyndsamt.
  Om ni inte får ut handlingarna: JO-anmäl. Gör även detta så många som möjligt av er.

  Självklart stämmer det som ni skriver att planer inte växer fram, kommer i pränt osv från ena dagen till den andra, det här är bara "locket på"-strategi och ett demokratibrott.
  Självklart finns handlingar, allt annat är orimligt.

  En fråga till kommunen:
  Vem vänder sig de boende till för att få ut samtliga handlingar som rör denna fastighet?

  Ulrika
 • Tack Ulrika för bra information och synpunkter. Även jag ställer samma frågor (som Ulrika ovan) till Lidingö stad och förväntar mig snar och konkret återkoppling.
  Kristina
 • Tar tacksamt emot information gällande hela Lidingö då jag antar att även dessa sker bakom stängda dörrar och innevånare i området kommer att riskera att bli lika förda bakom ljuset som vi gällande norra ön.
  H
 • En påpekan till, diarieförteckningar för samtliga ärenden kring fastigheten är superviktigt.
  Dessa är offentlig handling, och i dessa kan man se förteckning av alla handlingar som finns, oavsett deras status.

  Lidingö stad, har ni möjlighet att lägga ut dessa diarieförteckningar här?
  I andra hand, vem vänder man sig till för att be om dem?


  Ulrika
 • Hej Ulrika och Kristina!

  Vill du ta del av allmänna handlingar om fastigheten Byalaget 1 så vänder du dig till miljö- och stadsbyggnadskontoret, e-post: miljo.stadsbyggnad@lidingo.se . Där finns ärenden om bygglov och arrenden. Du kan också vända dig till stadens huvudregistrator på e-post registrator@lidingo.se.

  Vänliga hälsningar

  Lidingö stad
 • Hej,

  Tack för er information gällande de allmänna handlingarna. Jag har ytterligare en fråga och det gäller huruvida Lidingö Stad avser att planetera något typ av buskage e.dyl på gräsmattan som skall upprättas där Kashmiri stod?

  Redan nu upplever vi som bor alldeles intill fastigheten ett ökat oljud från bilvägen och de bussar som kontinuerligt stannar vid busshållplatsen precis nedanför det som tidigare var Kashmiri. Så borde det inte vara och snälla glöm inte bort oss som bor där.

  Så, om staden inte har tagit med detta i beräkningarna, vänligen gör det. Vi är i behov av ljuddämpande åtgärder.

  Vill också ta tillfället i akt att igen framföra hur viktigt det är för oss som bor alldeles intill att få information om de konkreta planerna för fastigheten i en öppen, konkret och ärlig dialog. Det åtminstone, är staden skyldiga oss och ert track record visar tyvärr på alltför många brister i detta.
  Kristina
 • Hej!
  @Kristina: Staden planerar idag inte att plantera något ytterligare än en gräsmatta på den plats där huset, som nu är rivet stod. Buskar som bullerskydd får egentligen ingen, eller mycket liten effekt.

  @Niklas: Ser att vi inte besvarat din senaste fråga om varför det blir gräs istället för grus. Efter vissa önskemål från boende i området väljer vi att plantera en gräsmatta när vi återställer platsen. Vi håller med om att gräs blir trevligare än grus.

  Följ gärna utvecklingen om platsen på stadens webbplats. Om planer skulle ta form för Byalaget 1, som fastigheten heter, kommer staden att informera om det.

  Har du följdfrågor och vill har personlig återkoppling tipsar vi dig om att använda vårt kontaktformulär. Din fråga kommer till rätt handläggare/sakkunnig, som återkommer till dig med svar.

  Vänliga hälsningar
  Lidingö stad
 • Hej,

  Må så vara att buskar inte är ett bra bullerskydd, har ni då istället någon idé om vad som kan vara det? Vad kan praktiskt placeras på fastigheten för att dämpa ljud och den öppenhet som vi nu får mot en stor väg?

  Lidingö stad kan tydligen spendera hur mycket pengar som helst på tvivelaktiga projekt som ni sedan får lägga ned till stor kostnad pga. ej genomtänkta beslut (ex. fiaskot med cykelbanan eller ex. 90,000kr på att stötta upp en gammal tall), men ni kan inte åstadkomma eller förmå er att ge oss som bor intill en fastighet ni äger de bästa förutsättningarna? Det var ju för väl att ni åtminsntone håller med om att en gräsmatta är trevligare än en grusplan. Tacksamheten är enorm.....

  Jag betalar mycket skatt till den här staden, arbetar hårt och har investerat mina surt förvärvade pengar i vårt hem. Det minsta man kan begära från er, Lidingö Stad, särskilt mot bakgrund av era många senaste missöden är ett vettigt och respektfullt svar, en lösning som fungerar för oss boende och någon valuta för våra skattepengar.
  Kristina
 • Låt mig även tillägga att ett buskage i vart fall skulle dämpa och mildra den isnyn och öppenhet som nu blir direkt mot busshållplatsen och vägen. Som sagt, glöm inte bort oss som bor här.

  Ser fram emot att få svar på mina frågor i mitt inlägg ovan.
  Kristina
 • Hej Kristina,
  Jag överlämnar din fråga till en handläggare som får bedöma din önskan om buller- och insynsskydd och återkomma till dig.

  Vänliga hälsningar
  Lidingö stad
 • Hej,

  Vad heter denne handläggare och kommer denne att återkomma till mig med svar? Jag utgår i och för sig ifrån att svar kommer att ges till mig, vilken  tidsaspekt har staden för sådana svar? Det torde finnas en tidsgräns handläggaren skall hålla sig inom? Kontaktuppgifter till handläggaren?
  Kristina
 • Hej Kristina,

  Du kommer att få återkoppling personligen via vårt ärendehanteringssystem. Där kommer du se vem som handlägger ditt ärende.

  Vänliga hälsningar
  Lidingö stad
 • Hej,

  Gällande mitt ärende kan jag inte alls se vem som de facto handlägger mitt ärende. Avsändare är Tekniska förvaltningen och inga andra kontaktuppgifter finns annat än en allmän mailadress. Jag ahr dessutom påminnt om någon sorts återkopplin på mitt ärende till sagda generiska adress i över tre  veckor utan något svar från Lidingö Stad vilket jag finner högst anmärkningsvärt. Så, hur komemr jag vidare med detta?
  Kristina
 • Kommunen har visst planer för tomten. Annars skulle de inte svara som de gör. De har en plan men kommer inte informera om den tills beslut är fattat. Då blir det svårare för boende i området att ändra på beslutet. Kommunen har fått tilldelning och måste utföra sitt uppdrag på något sätt. De vill inte inhysa dem i stadshuset eller i närheten sitt eget boende.
  Aro
 • @ Kristina;
  Vad vi kan se har vi svarat direkt till dig via din e-postaadress.

  @ Aro:
  Det finns idag inga planer för fastigheten. Läs mer på vår webbplats

  Vi kommer nu att stänga denna tråd för ytterligare kommentarer. Det är inget konstigt med det, vi avslutar regelbundet trådar som är gamla, långa och/eller där vi inte har mer information att ge. Det betyder inte att vi tar bort någon information eller möjligheten att fråga, allt finns kvar och är sökbart (däremot sjunker sökbarheten ju längre en tråd är.) Den som vill ställa fler frågor gör bara ett nytt inlägg.

  Vänliga hälsningar

  Lidingö stad
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.