Till senaste kommentaren

Coronavirus- Hur ser smittskyddet ut på Lidingö?

.
Kundcenter Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Lidingö samarbetar med Smittskydd Stockholm som arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

  Arbetet är länsövergripande och det sker genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning. I uppgiften ingår även att bistå allmänheten med råd och upplysningar i smittskyddsfrågor. Verksamheten regleras i smittskyddslagen.

  Läs mer på vår hemsida under frågor och svar:
  Lidingö stad - frågor och svar coronaviruset  Kundcenter
 • Hur agera?
  En elev har varit i norra Italien och varit i skolan tisdag till torsdag. Under torsdagen gick eleven hem efter att ha visat kraftiga symtom. Han gick alltså till skolan trots symtom. Han har till vissa klasskamrater meddelat att han och hans familj nu (fredag 6 eller lördag 7 mars) testas för Corona men att de får svar först om tre dagar. Ska resten av klassen då sättas i karantän trots att vi inte fått någon information om smittspårning etc?  Ingen information från föräldrarna som ju faktiskt agerat helt fel som släppt iväg sonen till skolan trots kraftiga symtom. Det här är redan utom kontroll men hur tänker ni kring smittspårning här? Det kommer ju inte att funkat. Eleven borde inte ha vistats i skolan alls och speciellt inte på torsdagen då han hade feber och hosta.
  Anonym föräldrer till elev på Hersby gymnasium
 • Hej

  Det är Smittskydd Stockholm som ansvarar för smittspårning. Smittskydd Stockholm tar kontakt med alla som kan ha blivit utsatta för smitta genom en person som har konstaterad smitta. Om någon av dessa har särskild känslighet kommer Smittskydd Stockholm ta hänsyn till det när de beslutar om åtgärder. Det är också Smittskydd Stockholm som bedömer vilka åtgärder som ska vidtas.
  Smittskydd Stockholm informerar bara staden om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen ger inte Smittskydd Stockholm Lidingö stad information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan bli föremål för exempelvis provtagning. Om vår kommun skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar kommunen aldrig ut några uppgifter om patienter.

  Med vänlig hälsning
  Lidingö stads kundcenter
  Kundcenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.