Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Bostäder nyanlända

Hej
Att ordna bostäder till de nyanlända är ett problem som i stort alla kommuner har.
Fler och fler kommuner köper in bostäder, både villor och bostadsrätter.
Hur har man här på Lidingö ordnat det. Har det köpts in några bostäder och i så fall hur många och för vilken kostnad?

Kommentarer

 • Hej Björn,  Lidingö stad har bland annat byggt om gamla sjukhus salar i
  Högsätrahuset till små bostäder med gemensamt kök och WC för att lösa det akuta
  behovet som uppstod.  När det kommunala bostadsbolaget, Lidingöhem AB, har sålt
  fastigheter vid ombildning till bostadsrätter har Lidingö stad de senaste 15
  åren löst/köpt samtliga hyresrätter som staden har haft hyreskontrakt på vid
  försäljningstillfället. Detta innebär att staden i dag äger 157 bostadsrätter
  som används främst till sociala och medicinska ändamål. Av dessa har staden
  endast förvärvat tre bostadsrätter på den öppna marknaden, och det har skett
  under de senaste fyra åren.  De tre bostadsrätter som har förvärvats på den
  fria marknaden har kostat 1,8 miljoner kronor (köpt 2012) respektive 2 och 3
  miljoner kronor (köpta 2016). Övriga har anskaffats innan 2012 och under andra
  förutsättningar, främst vid ombildning av hyresrätter till Brf.

  Med vänlig hälsning
  Kundcenter Lidingö stad
  Kundcenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.