Boendeparkering för larsbergsbor

Nu när reglerna ändras 1/2 undrar jag var vi som bor i Larsberg ska parkera? Det finns några enstaka platser med gatuparkering och inga lediga parkeringsplatser att hyra. Backen upp till Bodal är idag enda stället för många av oss.
Kaisa Immonen Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!
  Boendeparkeringen inom
  zonfördelningar gäller endast på vardagar mellan 9 – 17, under övriga tider
  är det fritt fram för alla att parkera inom zon- områdena.


  Kundcenter
 • Ett ytterst märkligt svar av lidingö stad! Boende i Bodal och Baggeby kan parkera dygnet runt men larsbergsbor får bara parkera i tre timmar eller före 0900 eller efter 1700. Var ska larsbergsbor parkera resten av dygnet? JM har tre p-hus och ett antal utomhusparkeringar. Dessa platser är inte reserverade för JMs hyresgäster utan kan sökas av alla som bor på Lidingö! Även av dem som bor i Bodal och Baggeby. Men JMs alla p-platser är upptagna och det finns inga kvar att söka. Larsbergsbor som inte fått plats hos JM kastas nu ut ur boendeparkeringen på Bodalsvägen utan att ha någon annan stans att parkera! Dags för lidingö stad att tänka om!
  Sven Robach
 • Hej Sven!

  Lidingö stad har varit i kontakt med John Mattson.
  De har lediga platser som kommer att annonseras ut på deras hemsida. Håll gärna utkik där och kontakta John Mattson om du har frågor om deras parkeringsplatser.

  Efter att staden gått ut med information om den nya zonindelningen har vi fått flera synpunkter från Larsbergsborna om just parkeringen längs med "Bodalsbacken". Tjänstemännen ser över det just nu och det kan komma att bli ändringar.

  På Lidingö stads hemsida kan du hålla dig uppdaterad.

  Med vänliga hälsningar,

  Lidingö stads kundcenter
  Sandra Kundcenterhandläggare
 • Tack för svar! Det var också väldigt kort varsel som detta meddelades och olägligt i och med att många jobbar hemma pga pandemin.
  Idag fick jag gå till backen på morgonen och flytta bilen till garaget på larsbergstorget 3h och sen igen flytta bilen till Ica parkering 2 timmar och sen tillbaka till backen. Förvisso får jag motion, men skapar stress i en redan stressad situation.

  Kaisa Immonen
 • Jag har boendeparkering t.o.m. 31 aug 2021. Den tänker jag utnyttja. Eller avser lidingö stad att bryta avtalet i förtid?
  Att söka p-plsta hos JM är som lotteri. Inte säkert att man får plats.
  Men boende i Bodal och Baggeby kan söka på lika villkor. Varför hävisas jag till JM men inte boende i B och B?
  JMs platser kostar 650-900 sek per månad. Varför hänvisas larsbergsbor till att betala sådana summor medanboende i B o B får parkera gratis! Stadens nuvarande plan diskriminerar larsbergsbor. Villkoren bör vara rättivsa och lika.
  Lidingö stad tänker beröva migmin pplats utan att erbjuda någo likvärdig ersättning! Jag yrkar på ett likvärdigt alternativ parkering!
  Mvh
  Sven Robach
  h

  Sven Robach
 • Hej Sven!

  All parkering för boende ska främst anordnas på fastighetsmark. Boendeparkering införs nu i flerbostadsområden där det saknas eller finns få parkeringsplatser på fastighetsmark, som till exempel i Bodal och Baggeby. Där fyller boendeparkering en funktion. I Larsberg skulle inte boendeparkering fungera och ge bättre parkeringsmöjligheter, det finns förhållandevis få parkeringsplatser på Lidingö stads vägar i Larsberg och dessa behöver ha kortare tillåten parkeringstid för att öka tillgängligheten till området. I stället har parkering byggts på fastighetsmark i garage och utomhus i enlighet med plan- och bygglagen.

  Lidingö stad konstaterar dock att zonindelningen i Baggeby-Bodal inte blev helt lyckad, då de som bor i Larsberg skulle få sämre möjlighet att parkera sina bilar. Vi har lyssnat på Larsbergsbornas synpunkter och reviderar så att boendeparkering inte kommer att gälla i ” Bodalsbacken”.

  Det betyder att alla kommer kunna parkera på Bodalsvägen, på sträckan från korsningen med Larsbergsvägen fram till övergångsstället, vid det rivna kapellet. På merparten av de snedställda parkeringarna kommer 7-dagars parkering att gälla, medan några av platserna och de längs andra sidan av Bodalsvägen blir 24-timmarsparkeringar.

  Fram till dess att nya skyltar om boendeparkering kommit upp kommer ingen som i övrigt parkerar korrekt att bötfällas.

  Vänliga hälsningar
  Kundcenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.