Bilder på gamla hus?

Finns det bilder på gamla Lidnigöhus i ert arkiv?

Kundcenter Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Ja, det finns bilder på lite olika ställen. Dels finns ett antal i stadens bildarkiv och dels finns bilder på rivna byggnader i gamla byggnadsnämndens arkiv.
  En del finns också kvar på miljö- och stadsbyggnadskontoret.

  För mer information kontakta vår stadsarkivarie på 08-731 31 45 eller Miljö-och stadsbyggnadskontorets kundtjänst på 08-731 33 22.


  För mer information.

  Med vänliga hälsningar
  Lidingö stads kundcenter
  Isabel Gruppkoordinator
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.