Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad händer med restaurangen i Rudboda?

Vad blir det för verksamhet i lokalerna?

Lidingö stad Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Lidingö stad har beslutat att avsluta arrendeavtalet med den indiska restaurangen i fastigheten Byalaget 1, korsningen Elfviksvägen-Södergarnsvägen i Rudboda. Hur fastigheten ska användas i framtiden är ännu inte bestämt.

  Restaurangen har under en längre tid varit till försäljning. Det har dock visat sig svårt att driva den typen av verksamhet i området och därför väljer staden att upplösa arrendeavtalet.

  Staden har tidigare beslutat att lägga ned förskolan Yttringe inom samma fastighet. Orsaken är att elevunderlaget är för litet och att prognoserna visar att ingen ökad efterfrågan på platser heller är att vänta. Staden slår därför ihop Yttringe förskola med Björklövets förskola i Rudboda centrum från höstterminen.

  Då staden nu äger marken i hela området ges förutsättningar för en långsiktigt hållbar markanvändning. Detaljplanen medger centrumändamål där till exempel butiker, service, kontor, bio, föreningslokaler och restauranger ingår, men det är ännu inte bestämt hur fastigheten ska användas. Arrendeavtalet upphör att gälla från den 1 maj.

  Lidingö stad
 • Har ni fått klart i hur marken/området skall användas? Ska den gamla restauranglokalen rivas? Och isåfall när?

  Per
 • Hej Per,

  Fastigheten i Rudboda ska rivas och beräknas påbörjas i höst. Det finns inga andra planer för marken i nuläget.

  Med vänlig hälsning
  Magnus Johansson
  Lidingö stads kundtjänst

  Magnus
 • Och då byggs det ett asylboende eller? Ryktas om det bland samföldigheten samt bland alla boende...

  Lars-Johan
 • Hej Lars-Johan,

  Lidingö stad har inga planer idag, det enda som är bestämt är rivningen av den gamla fastigheten.

  Med vänlig hälsning
  Lidingö stads kundtjänst

  Magnus
 • Hej,

  Läste just i Lidingö Tidning att kommunen ska bygga paviljonger för nyanlända - kommer ni att bygga sådana vid den stängda restaurangen I Rudboda? Den bredvid nya Ur & Skur.

  Johan
 • Vad händer med Villa Karlshäll?

  Bengt
 • Hej Johan

  Vi har i nuläget tyvärr inget svar på var de planerade paviljongerna ska byggas. Du kan se på vår webbplats lidingo.se om det finns några nyheter om det du söker.

  Med vänlig hälsning
  Lidingö stads kundtjänst

  Magnus
 • Hej Bengt,

  Lidingö stad har planer att bygga om till bostäder för kommunalt behov.

  Se också tidigare konversation på Villa Karlshäll

  Med vänlig hälsning
  Lidingö stads kundtjänst

  Magnus
 • Nu har hösten passerat och restaurangen är inte riven. Hur ser planerna ut för byggnaden och marken nu? När kommer rivning att ske och vad skall marken användas till därefter?

  Per
 • Hej , tack för din fråga.

  Rivning av byggnaden startar upp i mitten av Januari, det kommer därefter bli en gräsmatta över hela den ytan.

  Vänliga hälsningar

  Cecilia Lindegren

  Cecilia
 • Hej,

  Stämmer det att ni planterar gräsmattan och låter tomten (Byalaget 1) stå under tiden som ni har för avsikt att ändra detaljplanen för att kunna göra det möjligt att bygga flerfamiljshus på tomten?

  Om ni nu har för avsikt att ändra detaljplanen vilken typ av bostäder planerar ni då att bygga?

  Det låter märkligt att ni annars genomför en kostsam rivning med skattemedel om ni inte har någon mer plan för tomten än att anlägga en gräsmatta?

  Magnus
 • Hej Magnus,

  Det finns just nu inga mer konkreta planer än att den befintliga fastigheten, som är i rätt dåligt skick, ska rivas.

  Vänliga hälsningar

  Lena
 • Det känns som ni mörkar sanningen.
  Osannolikt att riva och plantera gräsmatta vid gamla Indiska restaurangen Ö Rudboda utan att ni har planerat fortsättningen. Har Lidingöbor inte rätt att få mer info eller lever vi i kommun som liknar Putins Ryssland?
  Hälsning Anneli

  Anneli
 • Vi undrar också vad som planeras med Byalaget 1 (f.d. Kashmiri) utöver en gräsmatta som ni nämner. Det låter som sagt osannolikt att inga ytterligare planer finns för denna fastighet. Som boende och ägare till hus alldeles intill fastigheten har vi av naturliga skäl stort intresse av vad som kommer att ske på platsen, både på kort - och lång sikt. Det minsta man kan förvänta sig av kommunen som skattebetalare och boende är att få korrekt information fortlöpande och i god tid samt att bli visad respekt från kommunen. Ens hem och närmiljö är av förståeliga skäl av yttersta vikt för oss som bor här även ur ekonomisk synvinkel, vilket jag hoppas och förutsätter att ni förstår och tar hänsyn till.

  Kristina med familj

  Kristina
 • Hej,

  Jag är väldigt förvånad och överraskad att vi närmaste grannar till Kashmiri -tomten/lokalen inte får någon information vad som händer just nu.

  När ni skulle bygga den lilla sop/återvinningsrummet som uppfördes bredvid gamla Yttringe Förskola (nu Ur och Skur förskola) så vi fick vi, närmaste grannar till tomten, information om bygglovsansökan utdelade i våra brevlådor för att vi skulle få information och möjlighet att inkomma med synpunkter samt kunna överklaga. Det var tur, eftersom det första förslag från er inte var riktigt ordentligt genomtänkt med hänsyn till placering osv. Med kommentarer från boende så blev det dock lite bättre genomfört.

  Hur kommer det sig att vi nu inte får någon som helst information att ni ska riva tomten och vad som kommer att hända med den framledes?

  I mina ögon är det myckat märkligt och att blanda högt med lågt då ett återvinningrum (för mat osv) inte påverkar oss särskilt mycket, men att riva en lokal (därtill en hyfsat stor byggnad) och inte ge information om vad som händer med tomten precis bredvid oss är en helt annan sak.

  Jag har svårt att tro att ni stänger Yttringe FSK för att spara pengar, men att det finns resurser för att riva en lokal och inneha fastigheten ifråga utan någon framtida plan.

  Vad är era planer?

  Niklas
 • Ytterligare oförskämdhet av kommunen det som hände mig idag:
  Eftersom det är glashal väg från tunen till busshållplatsen tog jag bilen till bussen imorse ( har lätt för att få frakturer) Mkt bra att det gått att ställa bilen ibland vid gamla indiska restaurangen.
  När jag kom hem vid 17 idag för att köra hem till mitt tun blev jag minst sagt chockad över att Lidingö kommun under dagen satt upp 2 meter högt stängsel runt hela fd Kashmirrestaurangen o stängt in min bil utan öppning i stängslet. Jag fick gå runt stängslet flera varv (glashalt) för att se hur jag skulle ta mig in. Till slut såg jag att en stängsel del inte var helt igen låst så jag kunde med lite våld göra en öppning för att "befria" min bil. Hur kan Lidingö stad bete sig på detta sätt utan att informera husägarna???
  Jag har bott på Lidingö många år men detta tar priset. Samt återigen, vänligen informera snarast vad ni ämnar att göra med marken ni stängslat in. Det är helt oacceptabelt att mörka era planer. Visa oss ritningar tack! Vi har rätt att veta vad som händer i vår närmiljö.
  Hälsn Anneli med familj

  Anneli
 • Hej!

  Vi förstår att ni som bor i närområdet vill veta vad som ska hända sedan på platsen.

  Vi ska givetvis återkomma så snart vi kan ge konkreta besked men i nuläget finns inga konkreta planer eller ritningar. Det som gäller är det som står i tråden. Då staden nu äger marken i hela området ges förutsättningar för en långsiktigt hållbar markanvändning. I dagsläget vet vi inte vet exakt vad fastigheten ska användas till men vi tror att den kommer att vara värdefull för staden i framtiden.

  Anneli, vi beklagar att din bil blev instängd på fastighetstomten. Men som du konstaterade fanns en öppning där det var möjlighet att ta sig ut.

  Stängslet runt fastigheten har satts upp eftersom fastigheten ska rivas. Fastigheten, som är i relativt dåligt skick, måste rivas så att den inte står och förfaller.

  Vänliga hälsningar

  Lidingö stad
 • Hej och tack för ert svar.

  Jag har dock några uppföljningsfrågor som jag hoppas -och förväntar mig att ni ger svar på, även så konkreta som möjligt.

  För det första bor vi i anslutningen till fastigheten ifråga, så ja, vad som skall komma att hända med fastigheten framöver är i allra högsta grad en viktig fråga för oss. Vi talar trots allt om vårt hem. Således hoppas jag att ni verkligen återkommer med konkreta besked och att det förs en vettig dialog med oss boende kring vad som slutligen blir av marken. Det torde finnas standardprocedurer för detta? Vis av erfarenhet av några av kommunens tidigare sätt att informera samt hantera frågor som berör invånarnas vardag och liv inklusive vår familjs, har ni tyvärr mycket att bevisa på denna punkt.

  Håller ni för närvarande på att ändra i detaljplanen för fastigheten och om inte, finns det planer på att göra det?

  Vidare undrar jag vad en "långsiktigt hållbar markanvändning" innebär? Det framstår som en omskrivning för i princip vad som helst. Det känns inte betryggande. Detta gäller som sagt vårt hem. Det viktigaste vi har, både vad gäller trygghet, ekonomisk investering, och vårt dagliga liv.

  Jag ser fram emot att höra ifrån er ytterligare.

  Mvh,

  Kristina

  Kristina
 • Hej,

  Det känns inte som ni har lokalkännedom av området när ni nämner “..ni som bor i närområdet” eller så är ni väldigt nonchanlata mot oss.
  Vi bor nämligen 80 meter från tomten och vissa andra tunhus på vårt tun ligger ännu närmare. Det är alltså inte bara “närområde” det gäller här utan de facto intill fastigheten i vårt fall vilket gör det extra prekärt. Vi förtjänar att få lite respekt och att få veta vad som planeras.

  Vad kommer ni att göra med tomten?

  Kopierat från tidigare inlägg Lidingö Stad
  “…Rivning av byggnaden startar upp i mitten av Januari, det kommer därefter bli en gräsmatta över hela den ytan…”
  “…Då staden nu äger marken i hela området ges förutsättningar för en långsiktigt hållbar markanvändning...”

  Av er knapphändinga information så är den enda slutsatsen att det kommer bli en vildvuxen gräsmatta med gammal och undermålig parkeringplats.
  Hittills har det redan varit en avställd bil, en motorbåt samt olika skåpbilar som stått långtidsparkerade där under olika perioder.
  Det känns väldigt tråkigt och otryggt. Är tanken att området skall fortsätta användas på det sättet under den närmsta tiden? Något sorts tidspersepektiv måste ni ju ha och inte bara “för närvarande finns inga planer för området”? Det har jag i vart fall svårt att tro.

  Trots att ni nämner att inga planer finns för närvarande, är den enda rimliga tolkningen den att gräsmattan (där byggnaden stått)/parkeringsplatsen är en tillfällig lösning för att ni har andra planer som ni inte delger oss. Kommunens sätt att hantera information till oss boende är förvånade oseriös och skulle troligen inte fungera i många brancher.

  För att ta ett exempel: Hur kan man säga att “I dagsläget finns inget konkret förslag eller beslut i frågan.” (tidigare konversation på Villa Karlshäll) och sedan tio dagar senare ha hunnit lyckats vända det till ett konkret beslut samt skriva ut informationen på papper och dela ut till boendes brevlådor? Och detta i en tråd som startade för 7 månader sedan?

  Är det den framförhållningen vi ska förvänta oss? Återigen kan in svara på våra frågor och vänligen ge något mer konkret än intetsägande svar?

  Vilket person/nämnd/förvaltning är ansvarig för ärendet (så att vi kan komma i kontakt)?

  Niklas

  Niklas

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Bifoga filer

Ditt inlägg & namn blir synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy